Piano điện Yamaha

Sắp xếp:


ĐÀN PIANO ĐIỆN HYBRID YAMAHA NU-1X WH Giảm 6.000.000đ

ĐÀN PIANO ĐIỆN HYBRID YAMAHA NU-1X WH

89.000.000đ 95.000.000đ -6%

Tên sản phẩm Piano điện Hybrid giả cơ Yamaha NU-1X WH Trắng Xuất xứ Nhật Bản Năm sản xuất 2018 Kích thước (mm) 1.501 x 463 x 1.024 Khối lượng 111 kg Tình trạng Hình thức như mới - Không bị xước - Chưa qua sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 24 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM
ĐÀN PIANO ĐIỆN HYBRID YAMAHA NU-1 PE Giảm 4.000.000đ

ĐÀN PIANO ĐIỆN HYBRID YAMAHA NU-1 PE

39.000.000đ 43.000.000đ -9%

Tên sản phẩm Piano điện Hybrid giả cơ Yamaha NU-1 PE Đen bóng Xuất xứ Nhật Bản Năm sản xuất 2016 Kích thước (mm) 1.501 x 463 x 1.024 Khối lượng 109 kg Tình trạng Hình thức như mới - Không bị xước - Chưa qua sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 24 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM
ĐÀN PIANO ĐIỆN HYBRID YAMAHA DUP-22 PE Giảm 6.000.000đ

ĐÀN PIANO ĐIỆN HYBRID YAMAHA DUP-22 PE

30.000.000đ 36.000.000đ -16%

Tên sản phẩm Piano điện Hybrid giả cơ Yamaha DUP-22 PE Đen bóng Xuất xứ Nhật Bản Năm sản xuất 2008 Kích thước (mm) 1.490 x 500 x 1.020 Khối lượng 101 kg Tình trạng Hình thức như mới - Không bị xước - Chưa qua sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 24 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM
ĐÀN PIANO ĐIỆN HYBRID YAMAHA DUP 20 PE Giảm 4.000.000đ

ĐÀN PIANO ĐIỆN HYBRID YAMAHA DUP 20 PE

24.000.000đ 28.000.000đ -14%

Tên sản phẩm Piano điện Hybrid giả cơ Yamaha DUP-20 PE Đen Bóng Xuất xứ Nhật Bản Năm sản xuất 2001 - 2007 Kích thước (mm) 1.490 x 500 x 1.020 Khối lượng 101 kg Tình trạng Hình thức như mới - Không bị xước - Chưa qua sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 24 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM
ĐÀN PIANO ĐIỆN HYBRID YAMAHA DUP 10 PE Giảm 4.000.000đ

ĐÀN PIANO ĐIỆN HYBRID YAMAHA DUP 10 PE

20.000.000đ 24.000.000đ -16%

Tên sản phẩm Piano điện Hybrid giả cơ Yamaha DUP-10 PE Đen bóng Xuất xứ Nhật Bản Năm sản xuất 1998 - 2001 Kích thước (mm) 1.490 x 500 x 1.020 Khối lượng 100 kg Tình trạng Hình thức như mới - Không bị xước - Chưa qua sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 24 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM
ĐÀN PIANO ĐIỆN HYBRID YAMAHA DUP 8 Giảm 2.500.000đ

ĐÀN PIANO ĐIỆN HYBRID YAMAHA DUP 8

19.500.000đ 22.000.000đ -11%

Tên sản phẩm Piano điện Hybrid giả cơ Yamaha DUP 8 Xuất xứ Nhật Bản Năm sản xuất 2009 Kích thước (mm) 1.490 x 500 x 1.020 Khối lượng 104 kg Tình trạng Hình thức như mới - Không bị xước - Chưa qua sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 24 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM
ĐÀN PIANO ĐIỆN HYBRID YAMAHA DUP 5 Giảm 1.200.000đ

ĐÀN PIANO ĐIỆN HYBRID YAMAHA DUP 5

15.800.000đ 17.000.000đ -7%

Tên sản phẩm Piano điện Hybrid giả cơ Yamaha DUP 5 Mahogany Xuất xứ Nhật Bản Năm sản xuất 1998 - 2001 Kích thước (mm) 1.490 x 500 x 1.020 Khối lượng 100 kg Tình trạng Hình thức như mới - Không bị xước - Chưa qua sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 24 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM
ĐÀN PIANO ĐIỆN HYBRID YAMAHA DUP 1 Giảm 3.000.000đ

ĐÀN PIANO ĐIỆN HYBRID YAMAHA DUP 1

17.000.000đ 20.000.000đ -15%

Tên sản phẩm Piano điện Hybrid giả cơ Yamaha DUP 1 Xuất xứ Nhật Bản Năm sản xuất 2000 Kích thước (mm) 1.500 x 500 x 980 Khối lượng 96 kg Tình trạng Hình thức như mới - Không bị xước - Chưa qua sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 24 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM  
ĐÀN PIANO ĐIỆN YAMAHA P 525 | P SERIES Giảm 3.000.000đ

ĐÀN PIANO ĐIỆN YAMAHA P 525 | P SERIES

43.000.000đ 46.000.000đ -6%

Tên sản phẩm Piano điện Yamaha P 525 Xuất xứ Nhật Bản Năm sản xuất - Kích thước (mm) 1.336 x 376 x 145 Khối lượng 22 kg Tình trạng Hình thức như mới - Không bị xước - Chưa qua sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 24 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM  
ĐÀN PIANO ĐIỆN YAMAHA P 515 | P SERIES Giảm 2.000.000đ

ĐÀN PIANO ĐIỆN YAMAHA P 515 | P SERIES

38.000.000đ 40.000.000đ -5%

Tên sản phẩm Piano điện Yamaha P 515 Xuất xứ Nhật Bản Năm sản xuất 2018 Kích thước (mm) 1.336 x 376 x 145 Khối lượng 22,5 kg Tình trạng Hình thức như mới - Không bị xước - Chưa qua sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 24 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM  
ĐÀN PIANO ĐIỆN YAMAHA P 225 ĐEN NEW 100% Giảm 4.000.000đ

ĐÀN PIANO ĐIỆN YAMAHA P 225 ĐEN NEW 100%

21.000.000đ 25.000.000đ -16%

Tên sản phẩm Piano điện Yamaha P 225B New 100% Xuất xứ Nhật Bản Năm sản xuất 2023 Kích thước (mm) 1.326 x 272 x 129 Khối lượng 11,5 kg Tình trạng NEW 100% Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 24 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM  
ĐÀN PIANO ĐIỆN YAMAHA P-225WH TRẮNG NEW 100% Giảm 4.000.000đ

ĐÀN PIANO ĐIỆN YAMAHA P-225WH TRẮNG NEW 100%

21.000.000đ 25.000.000đ -16%

Tên sản phẩm Piano điện Yamaha P-225WH Trắng New 100% Xuất xứ Nhật Bản Năm sản xuất 2023 Kích thước (mm) 1.326 x 272 x 129 Khối lượng 11,5 kg Tình trạng NEW 100% Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 24 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM  
ĐÀN PIANO ĐIỆN YAMAHA P-145 NEW 100% Giảm 3.000.000đ

ĐÀN PIANO ĐIỆN YAMAHA P-145 NEW 100%

17.000.000đ 20.000.000đ -15%

Tên sản phẩm Piano điện Yamaha P-145 New 100% Xuất xứ Nhật Bản Năm sản xuất 2023 Kích thước (mm) 1.326 x 268 x 129 Khối lượng 11,1 kg Tình trạng NEW 100% Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 24 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM  
ĐÀN PIANO ĐIỆN YAMAHA P-143 NEW 100% Giảm 1.800.000đ

ĐÀN PIANO ĐIỆN YAMAHA P-143 NEW 100%

14.200.000đ 16.000.000đ -11%

Tên sản phẩm Piano điện Yamaha P-143 New 100% Xuất xứ Nhật Bản Năm sản xuất 2023 Kích thước (mm) 1.326 x 268 x 129 Khối lượng 11,1 kg Tình trạng NEW 100% Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 24 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM  
ĐÀN PIANO ĐIỆN YAMAHA P-140 | P SERIES Giảm 3.500.000đ

ĐÀN PIANO ĐIỆN YAMAHA P-140 | P SERIES

10.500.000đ 14.000.000đ -25%

Tên sản phẩm Piano điện Yamaha P-140 Xuất xứ Nhật Bản Năm sản xuất 2005 - 2006 Kích thước (mm) 1.334 x 351 x 140 Khối lượng 17,8 kg Tình trạng Hình thức như mới - Không bị xước - Chưa qua sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 12 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM  
ĐÀN PIANO ĐIỆN YAMAHA P-125A | P SERIES Giảm 2.500.000đ

ĐÀN PIANO ĐIỆN YAMAHA P-125A | P SERIES

19.500.000đ 22.000.000đ -11%

Tên sản phẩm Piano điện Yamaha P-125A Xuất xứ Nhật Bản Năm sản xuất 2017 Kích thước (mm) 1.326 x 166 x 295 Khối lượng 11,8 kg Tình trạng Hình thức như mới - Không bị xước - Chưa qua sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 24 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM  

Hiển thị 33 - 48 / 124 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng