Piano điện Roland

Sắp xếp:


ĐÀN PIANO ĐIỆN ROLAND RP 301B - MÀU ĐEN Giảm 3.500.000đ

ĐÀN PIANO ĐIỆN ROLAND RP 301B - MÀU ĐEN

15.500.000đ 19.000.000đ -18%

Tên sản phẩm Piano điện Roland RP 301B - Màu đen Xuất xứ Nhật Bản Năm sản xuất 2014 Kích thước (mm) 1.378 x 424 x 834 Khối lượng 39 kg Tình trạng Hình thức như mới - Không bị xước - Chưa qua sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 24 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM  

ĐÀN PIANO ĐIỆN ROLAND RP 301

Tên sản phẩm Piano điện Roland RP 301 Xuất xứ Nhật Bản Năm sản xuất 2014 Kích thước (mm) 1.378 x 424 x 834 Khối lượng 39 kg Tình trạng Hình thức như mới - Không bị xước - Chưa qua sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 24 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM  
ĐÀN PIANO ĐIỆN ROLAND RP 201B - MÀU ĐEN Giảm 3.000.000đ

ĐÀN PIANO ĐIỆN ROLAND RP 201B - MÀU ĐEN

14.000.000đ 17.000.000đ -17%

Tên sản phẩm Piano điện Roland RP 201B - Màu đen Xuất xứ Nhật Bản Năm sản xuất 2014 Kích thước (mm) 1.379 x 424 x 834 Khối lượng 43 kg Tình trạng Hình thức như mới - Không bị xước - Chưa qua sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 24 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM  

ĐÀN PIANO ĐIỆN ROLAND RP 201

Tên sản phẩm Piano điện Roland RP 201 Xuất xứ Nhật Bản Năm sản xuất 2014 Kích thước (mm) 1.379 x 424 x 834 Khối lượng 43 kg Tình trạng Hình thức như mới - Không bị xước - Chưa qua sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 24 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM  
ĐÀN PIANO ĐIỆN ROLAND RP 107R - NÂU ĐEN Giảm 3.000.000đ

ĐÀN PIANO ĐIỆN ROLAND RP 107R - NÂU ĐEN

16.500.000đ 19.500.000đ -15%

Tên sản phẩm Piano điện Roland RP 107R - Nâu đen vân gỗ Xuất xứ Nhật Bản Năm sản xuất 2022 Kích thước (mm) 1.370 x 410 x 980 Khối lượng 37 kg Tình trạng Hình thức như mới - Không bị xước - Chưa qua sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 24 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM  

ĐÀN PIANO ĐIỆN ROLAND RP 107

Tên sản phẩm Piano điện Roland RP 107 Xuất xứ Nhật Bản Năm sản xuất 2022 Kích thước (mm) 1.370 x 410 x 980 Khối lượng 37 kg Tình trạng Hình thức như mới - Không bị xước - Chưa qua sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 24 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM  
ĐÀN PIANO ĐIỆN ROLAND DP 990RF Giảm 2.000.000đ

ĐÀN PIANO ĐIỆN ROLAND DP 990RF

18.000.000đ 20.000.000đ -10%

Tên sản phẩm Piano điện Roland DP 990 Xuất xứ Nhật Bản Năm sản xuất 2010 - 2011 Kích thước (mm) 1.398 x 344 x 781 Khối lượng 48,9kg Tình trạng Hình thức như mới - Không bị xước - Chưa qua sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 24 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM  
ĐÀN PIANO ĐIỆN ROLAND DP 990PE - ĐEN BÓNG Giảm 2.000.000đ

ĐÀN PIANO ĐIỆN ROLAND DP 990PE - ĐEN BÓNG

18.000.000đ 20.000.000đ -10%

Tên sản phẩm Piano điện Roland DP 990PE - Đen bóng Xuất xứ Nhật Bản Năm sản xuất 2008 - 2009 Kích thước (mm) 1.398 x 344 x 781 Khối lượng 47kg Tình trạng Hình thức như mới - Không bị xước - Chưa qua sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 24 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM  

ĐÀN PIANO ĐIỆN ROLAND DP 990

Tên sản phẩm Piano điện Roland DP 990 Xuất xứ Nhật Bản Năm sản xuất 2008 - 2009 Kích thước (mm) 1.398 x 344 x 781 Khối lượng 47kg Tình trạng Hình thức như mới - Không bị xước - Chưa qua sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 24 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM  
ĐÀN PIANO ĐIỆN ROLAND DP 900 Giảm 3.000.000đ

ĐÀN PIANO ĐIỆN ROLAND DP 900

11.000.000đ 14.000.000đ -21%

Tên sản phẩm Piano điện Roland DP 900 Xuất xứ Nhật Bản Năm sản xuất 2006 Kích thước (mm) 1.398 x 344 x 781 Khối lượng 43,5kg Tình trạng Hình thức như mới - Không bị xước - Chưa qua sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 24 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM  
ĐÀN PIANO ĐIỆN ROLAND DP 603B - MÀU ĐEN Giảm 2.700.000đ

ĐÀN PIANO ĐIỆN ROLAND DP 603B - MÀU ĐEN

25.800.000đ 28.500.000đ -9%

Tên sản phẩm Piano điện Roland DP 603B - Đen Xuất xứ Nhật Bản Năm sản xuất 2018 Kích thước (mm) 1.398 x 311 x 783 Khối lượng 45,9kg Tình trạng Hình thức như mới - Không bị xước - Chưa qua sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 24 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM  

ĐÀN PIANO ĐIỆN ROLAND DP 603

Tên sản phẩm Piano điện Roland DP 603 Xuất xứ Nhật Bản Năm sản xuất 2018 Kích thước (mm) 1.398 x 311 x 783 Khối lượng 45,9kg Tình trạng Hình thức như mới - Không bị xước - Chưa qua sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 24 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM  
ĐÀN PIANO ĐIỆN ROLAND DP 90S-PE - ĐEN BÓNG Giảm 4.000.000đ

ĐÀN PIANO ĐIỆN ROLAND DP 90S-PE - ĐEN BÓNG

28.000.000đ 32.000.000đ -12%

Tên sản phẩm Piano điện Roland DP 90S-PE - Đen bóng Xuất xứ Nhật Bản Năm sản xuất 2012 Kích thước (mm) 1.398 x 344 x 781 Khối lượng 47,4 kg Tình trạng Hình thức như mới - Không bị xước - Chưa qua sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 24 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM  

ĐÀN PIANO ĐIỆN ROLAND DP 90S

Tên sản phẩm Piano điện Roland DP 90S Xuất xứ Nhật Bản Năm sản xuất 2012 Kích thước (mm) 1.398 x 344 x 781 Khối lượng 47,4 kg Tình trạng Hình thức như mới - Không bị xước - Chưa qua sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 24 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM  
ĐÀN PIANO ĐIỆN ROLAND HP 704LO| VÀNG GỖ SÁNG Giảm 6.000.000đ

ĐÀN PIANO ĐIỆN ROLAND HP 704LO| VÀNG GỖ SÁNG

36.000.000đ 42.000.000đ -14%

Tên sản phẩm Piano điện Roland HP 704LO - Vàng gỗ sáng Xuất xứ Nhật Bản Năm sản xuất 2019 Kích thước (mm) 1.377 x 468 x 957 Khối lượng 59,5 kg Tình trạng Hình thức như mới - Không bị xước - Chưa qua sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 24 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM  

ĐÀN PIANO ĐIỆN ROLAND HP 704

Tên sản phẩm Piano điện Roland HP 704 Xuất xứ Nhật Bản Năm sản xuất 2019 Kích thước (mm) 1.377 x 468 x 957 Khối lượng 59,5 kg Tình trạng Hình thức như mới - Không bị xước - Chưa qua sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 24 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM  

Hiển thị 17 - 32 / 77 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng