Piano điện Casio

Sắp xếp:


ĐÀN PIANO ĐIỆN CASIO PX-S7000 Giảm 5.500.000đ

ĐÀN PIANO ĐIỆN CASIO PX-S7000

49.500.000đ 55.000.000đ -10%

Tên sản phẩm Piano điện Casio Privia PX-S7000 Thương hiệu  Casio Privia Xuất xứ Nhập khẩu chính hãng Nhật Bản Năm sản xuất 2023 Kích thước (mm) 1.340 x 242 x 1.022 Khối lượng 14,8 kg Tình trạng Hình thức như mới - Không trầy xước - Chưa sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 24 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM 
ĐÀN PIANO ĐIỆN CASIO PX-S1000 Giảm 4.500.000đ

ĐÀN PIANO ĐIỆN CASIO PX-S1000

17.500.000đ 22.000.000đ -20%

Tên sản phẩm Piano điện Casio Privia PX-S1000 Thương hiệu  Casio Privia Xuất xứ Nhập khẩu chính hãng Nhật Bản Năm sản xuất 2019 Kích thước (mm) 1.322 x 232 x 1.022 Khối lượng 11,2 kg Tình trạng Hình thức như mới - Không trầy xước - Chưa sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 24 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM 
ĐÀN PIANO ĐIỆN CASIO PX-2000GP Giảm 5.000.000đ

ĐÀN PIANO ĐIỆN CASIO PX-2000GP

17.000.000đ 22.000.000đ -22%

Tên sản phẩm Piano điện Casio Privia PX-2000GP Thương hiệu  Casio Privia Xuất xứ Nhập khẩu chính hãng Nhật Bản Năm sản xuất 2018 Kích thước (mm) 1.393 x 299 x 801 Khối lượng 34,3 kg Tình trạng Hình thức như mới - Không trầy xước - Chưa sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 24 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM 
ĐÀN PIANO ĐIỆN CASIO PX-1200 NÂU Giảm 5.500.000đ

ĐÀN PIANO ĐIỆN CASIO PX-1200 NÂU

12.500.000đ 18.000.000đ -30%

Tên sản phẩm Piano điện Casio Privia PX-1200 BN (Nâu) Thương hiệu  Casio Privia Xuất xứ Nhập khẩu chính hãng Nhật Bản Năm sản xuất 2014 Kích thước (mm) 1.357 x 299 x 833 Khối lượng 31,5 kg Tình trạng Hình thức như mới - Không trầy xước - Chưa sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 12 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM 
ĐÀN PIANO ĐIỆN CASIO PX 770 TRẮNG Giảm 5.500.000đ

ĐÀN PIANO ĐIỆN CASIO PX 770 TRẮNG

12.500.000đ 18.000.000đ -30%

Tên sản phẩm Piano điện Casio Privia PX 770 WH (Trắng) Thương hiệu  Casio Privia Xuất xứ Nhập khẩu chính hãng Nhật Bản Năm sản xuất 2018 Kích thước (mm) 1.391 x 299 x 798 Khối lượng 31,5 kg Tình trạng Hình thức như mới - Không trầy xước - Chưa qua sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 12 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM 
ĐÀN PIANO ĐIỆN CASIO PX 770 ĐEN Giảm 5.500.000đ

ĐÀN PIANO ĐIỆN CASIO PX 770 ĐEN

12.500.000đ 18.000.000đ -30%

Tên sản phẩm Piano điện Casio Privia PX 770B Thương hiệu  Casio Privia Xuất xứ Nhập khẩu chính hãng Nhật Bản Năm sản xuất 2018 Kích thước (mm) 1.391 x 299 x 798 Khối lượng 31,5 kg Tình trạng Hình thức như mới - Không trầy xước - Chưa qua sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 12 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM 
ĐÀN PIANO ĐIỆN CASIO PX 770 NÂU Giảm 5.500.000đ

ĐÀN PIANO ĐIỆN CASIO PX 770 NÂU

12.500.000đ 18.000.000đ -30%

Tên sản phẩm Piano điện Casio Privia PX 770 BN Thương hiệu  Casio Privia Xuất xứ Nhập khẩu chính hãng Nhật Bản Năm sản xuất 2018 Kích thước (mm) 1.391 x 299 x 798 Khối lượng 31,5 kg Tình trạng Hình thức như mới - Không trầy xước - Chưa qua sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 12 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM 
ĐÀN PIANO ĐIỆN CASIO PX 760 NÂU Giảm 2.500.000đ

ĐÀN PIANO ĐIỆN CASIO PX 760 NÂU

12.500.000đ 15.000.000đ -16%

Tên sản phẩm Piano điện Casio Privia PX 760BN Thương hiệu  Casio Privia Xuất xứ Nhập khẩu chính hãng Nhật Bản Năm sản xuất 2016 Kích thước (mm) 1.357 x 299 x 833 Khối lượng 31,5 kg Tình trạng Hình thức như mới - Không trầy xước - Chưa qua sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 12 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM 
ĐÀN PIANO ĐIỆN CASIO PX 760 TRẮNG Giảm 2.500.000đ

ĐÀN PIANO ĐIỆN CASIO PX 760 TRẮNG

12.500.000đ 15.000.000đ -16%

Tên sản phẩm Piano điện Casio Privia PX 760WH (Trắng) Thương hiệu  Casio Privia Xuất xứ Nhập khẩu chính hãng Nhật Bản Năm sản xuất 2016 Kích thước (mm) 1.357 x 299 x 833 Khối lượng 31,5 kg Tình trạng Hình thức như mới - Không trầy xước - Chưa qua sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 12 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM 
ĐÀN PIANO ĐIỆN CASIO PX 750 ĐEN Giảm 1.500.000đ

ĐÀN PIANO ĐIỆN CASIO PX 750 ĐEN

11.500.000đ 13.000.000đ -11%

Tên sản phẩm Piano điện Casio Privia PX 750B (Đen) Thương hiệu  Casio Privia Xuất xứ Nhập khẩu chính hãng Nhật Bản Năm sản xuất 2012 - 2013 Kích thước (mm) 1.357 x 299 x 833 Khối lượng 31,5 kg Tình trạng Hình thức như mới - Không trầy xước - Chưa qua sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 12 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM 
ĐÀN PIANO ĐIỆN CASIO PX 750 NÂU Giảm 1.500.000đ

ĐÀN PIANO ĐIỆN CASIO PX 750 NÂU

11.500.000đ 13.000.000đ -11%

Tên sản phẩm Piano điện Casio Privia PX 750BN (Nâu) Thương hiệu  Casio Privia Xuất xứ Nhập khẩu chính hãng Nhật Bản Năm sản xuất 2012 - 2013 Kích thước (mm) 1.357 x 299 x 833 Khối lượng 31,5 kg Tình trạng Hình thức như mới - Không trầy xước - Chưa qua sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 12 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM 
ĐÀN PIANO ĐIỆN CASIO PX 735 ĐEN Giảm 1.500.000đ

ĐÀN PIANO ĐIỆN CASIO PX 735 ĐEN

10.500.000đ 12.000.000đ -12%

Tên sản phẩm Piano điện Casio Privia PX 735B (Đen) Thương hiệu  Casio Privia Xuất xứ Nhập khẩu chính hãng Nhật Bản Năm sản xuất 2012 Kích thước (mm) 1.374 x 298 x 792 Khối lượng 30,6 kg Tình trạng Hình thức như mới - Không trầy xước - Chưa qua sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 12 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM 
ĐÀN PIANO ĐIỆN CASIO PX 720 NÂU Giảm 1.000.000đ

ĐÀN PIANO ĐIỆN CASIO PX 720 NÂU

8.000.000đ 9.000.000đ -11%

Tên sản phẩm Piano điện Casio Privia PX 720BN (Nâu) Thương hiệu  Casio Privia Xuất xứ Nhập khẩu chính hãng Nhật Bản Năm sản xuất 2007 Kích thước (mm) 1.374 x 298 x 792 Khối lượng 32 kg Tình trạng Hình thức như mới - Không trầy xước - Chưa qua sửa chữa Phụ kiện đi kèm Ghế kèm đàn + Khăn phủ đàn + Giáo trình tự học Piano cơ bản Thời gian bảo hành 12 tháng Giao hàng Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM 

Hiển thị 1 - 13 / 13 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng