Anton Music: Nơi Khơi Nguồn Cảm Hứng và Phát Triển Kỹ Năng Âm Nhạc

Âm nhc là mt ngôn ng toàn cu, có th kết ni nhng trái tim và tâm hn ca mi người. Cho dù chúng ta không biết ngôn ng ca nhau nhưng nhng giai điu âm nhc vang lên s kết ni chúng ti li vi nhau. Nó là mt ngun cm hng, mt nim vui, mt sc mnh cho cuc sng. Nếu bn yêu thích âm nhc, thì bn không th b qua mt đa ch uy tín, chuyên nghip và đáng tin cy trong lĩnh vc này - Anton Music.

Anton Music - Kho nhc c Th Đc đa dng các dòng Piano đin t các thương hiu như Yamaha, Kawai, Roland...

1. CA HÀNG PHÂN PHI NHC C CHÍNH HÃNG NHT BN ANTON MUSIC

Anton Music Th Đc là mt ca hàng chuyên phân phi và bán l nhc c ca nhiu thương hiu uy tín Nht Bn, ph kin đàn, dch v sa đàn Piano và đào to dy đàn ti đa ch 33 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Thành Ph Th Đc, Thành ph H Chí Minh.

Vi đi ngũ nhân viên nhit tình, chuyên môn cao, kinh nghim lâu năm và tâm huyết vi ngh, Anton Music Th Đc luôn mang đến cho khách hàng nhng sn phm và dch v tt nht, vi phương châm Sn phn cht lượng - Dch v chuyên nghip”.

Anton Music có h thng showroom trưng bày rng rãi, trưng bày đa dng các sn phm cht lượng cao  thương hiu uy tín và chính hãng t các thương hiu ni tiếng trên thế gii như Yamaha, Roland, Kawai, Korg, Casio, Bowman, NUX... 

Bn có th tìm thy mi th bn cn, t nhng nhc c cơ bn như: đàn piano cơ, đàn piano đin, đàn 2 tng nhà th, đàn ukulele 4 dây, đàn guitar 6 dây... đến nhng thiết b âm thanh như loa, micro, tai nghe, pedal, case và nhiu ph kin khác.

Bn cũng có th được tư vn và h tr đ xây dng mt h thng âm thanh, phòng thu phù hp vi nhu cu và ngân sách ca bn, t nhng h thng đơn gin, tiết kim cho gia đình, cá nhân, đến nhng h thng phc tp, chuyên nghip cho các sân khu, hi trường, quán bar, karaoke, studio, trường hc, nhà th, và nhiu đa đim khác.

Anton Music cũng thường xuyên h tr t chc các s kin, hi tho, workshop, trin lãm, biu din và thi đu âm nhc đ giao lưu, chia s kiến thc và kinh nghim, khuyến khích và phát trin tài năng âm nhc trong cng đng. Bn có th tham gia và thưởng thc nhng màn trình din đnh cao ca các ngh sĩ. Bn cũng có th th nghim và cp nht nhng sn phm mi nht, nhng xu hướng mi nht, nhng k thut mi nht trong lĩnh vc âm nhc. Bn cũng có cơ hi nhn được nhng ưu đãi, khuyến mãi, quà tng hp dn t Anton Music Th Đc và các đi tác.

2. NGUYÊN TC BÁN HÀNG TI CA HÀNG NHC C ANTON

Ca hàng nhc c Anton là mt trong nhng ca hàng nhc c uy tín, chuyên nghip ti Vit Nam. Vi đi ngũ nhân viên nhit tình, chuyên môn cao, ca hàng luôn mang đến cho khách hàng nhng sn phm và dch v tt nht.

Đ đt được mc tiêu đó, ca hàng nhc c Anton luôn tuân th nhng nguyên tc bán hàng sau:

2.1. Lng nghe khách hàng

Đây là nguyên tc quan trng nht trong bán hàng mà Anton Music luôn chú trng nht. Nhân viên bán hàng cn lng nghe nhu cu ca khách hàng đ có th đưa ra nhng sn phm và dch v phù hp nht.

Khi khách hàng đến ca hàng, nhân viên bán hàng cn chào hi và tiếp đón khách hàng mt cách nhit tình, chu đáo. Sau đó, nhân viên cn tìm hiu nhu cu ca khách hàng bng cách đt câu hi v mc đích s dng nhc c, ngân sách, trình đ chơi nhc,...

Khi đã hiu rõ nhu cu ca khách hàng, nhân viên bán hàng s gii thiu nhng sn phm và dch v phù hp. Nhân viên cn trình bày mt cách rõ ràng, chi tiết v sn phm, dch v đ khách hàng có th hiu rõ và đưa ra quyết đnh mua hàng.

2.2. Tư vn tn tình, chu đáo

Nhân viên bán hàng cn tư vn tn tình, chu đáo đ giúp khách hàng la chn được sn phm và dch v phù hp nht.

Khi tư vn, nhân viên cn s dng ngôn ng d hiu, d tiếp thu. Nhân viên cũng cn gii đáp mi thc mc ca khách hàng mt cách rõ ràng, đy đ.

Nhân viên bán hàng cn cung cp cho khách hàng đy đ thông tin v sn phm, dch v, bao gm:

  • Thông tin v sn phm: Thương hiu, cht liu, tính năng, giá c,...
  • Thông tin v dch v: Ni dung dch v, thi gian, đa đim,...

2.3. Cung cp dch v hu mãi tt

Dch v hu mãi tt là mt trong nhng yếu t quan trng giúp ca hàng nhc c Anton gi chân khách hàng trong nhiu năm qua

Ca hàng nhc c Anton luôn cam kết cung cp dch v hu mãi tt cho khách hàng. C th, ca hàng cung cp các dch v sau:

  • Bo hành chính hãng: Ca hàng nhc c Anton cam kết bo hành chính hãng t 1 - 2 năm cho tt c sn phm được bán ti ca hàng.
  • Bo trì, sa cha: Ca hàng nhc c Anton có đi ngũ k thut viên chuyên nghip, sn sàng h tr khách hàng bo trì, sa cha nhc c.
  • Tư vn, h tr: Ca hàng nhc c Anton luôn sn sàng tư vn, h tr khách hàng trong quá trình s dng nhc c.

2.4. Xây dng mi quan h tt vi khách hàng

Ca hàng nhc c Anton luôn coi trng vic xây dng mi quan h tt vi khách hàng. Ca hàng thường xuyên t chc các chương trình khuyến mãi, ưu đãi dành cho khách hàng. Ca hàng cũng thường xuyên liên h vi khách hàng đ hi thăm tình hình s dng nhc c và gii đáp thc mc ca khách hàng.

Vi nhng nguyên tc bán hàng trên, ca hàng nhc c Anton đã xây dng được uy tín và thương hiu trong lòng khách hàng. Ca hàng luôn n lc đ mang đến cho khách hàng nhng sn phm và dch v tt nht, giúp khách hàng có th tha mãn nim đam mê âm nhc ca mình.

3. TRUNG TÂM ÂM NHC ANTON MUSIC

3.1. Đi ngũ ging viên có kinh nghim chuyên môn sâu

Trung tâm Âm nhc Anton Music không ch là mt t chc giáo dc âm nhc thông thường, mà còn là hành trình tinh tế ca s đam mê và kiến thc chuyên sâu. Được hình thành bi đi ngũ giáo viên xut sc t Hc vin Âm Nhc Quc Gia Vit Nam Đi hc Sư Phm Ngh Thut Trung Ương, trung tâm t hào vi s cam kết ca thy Lê Anh - người đã tt nghip nhc vin và trc tiếp chu trách nhim ging dy.

Đi ngũ giáo viên Anton Music không ch là nhng người thy gii nghip v mà còn là nhng người truyn cm hng và yêu ngh thut. Bng cách kết hp kiến thc sâu rng và phương pháp ging dy sáng to, chúng tôi to điu kin cho hc viên không ch tiếp cn kiến thc mà còn phát trin tư duy sáng to và s đam mê vi âm nhc.

Bn nhc phim kinh đin Thn Thoi - Endless Love được trình bày bi hc viên ca Trung Tâm Âm Nhc Anton- Đăng ký khóa hc ti 0943.633.281

Anton Music không ch là nơi hc âm nhc mà còn là mt cng đng ngh sĩ nhí đy năng lượng và tài năng. Chúng tôi tin rng, qua s h tr chuyên sâu, hc viên s không ch tr thành nhng người chơi nhc tài năng mà còn là nhng con người vi tâm hn và nhân cách đp, đáp ng đy đ các thách thc ca cuc sng.

Hc viên nhí ti Trung tâm Âm nhc Anton - 35 Lê Văn Chí, Linh Trung, Th Đc

3.2. Giáo trình ging dy riêng bit dành cho mi đ tui hc đàn Piano

Chúng tôi vinh d là mt trong nhng t chc đu tiên áp dng giáo trình Piano s 1 ca M trong quá trình ging dy. Đây không ch là mt b giáo trình, mà là mt tp hp k lưỡng, được thiết kế đc bit đ phc v mi đ tui. Chúng tôi cam kết mang đến cho hc viên không ch k năng chơi đàn mà còn s hiu biết vng v lý thuyết âm nhc thông qua các bài tp sinh đng và c th.

Vi mc tiêu phát trin âm nhc chung, chúng tôi hin đang m rng chương trình hc, bao gm c các lp luyn thi chng ch quc tế t Trinity và ABRSM. Đng thi, chúng tôi tp trung vào vic đào to cao cp v hòa âm, phi khí và k thut đm hát. Chúng tôi tin rng đ tr thành mt ngh sĩ hoàn chnh, hc viên cn nhn thc và làm ch được nhng khía cnh sâu sc ca ngh thut âm nhc.

Ngoài ra, trung tâm chúng tôi chuyên sâu trong vic ging dy Nhc Jazz và Classical. Đi ngũ giáo viên tn tâm và giàu kinh nghim s hướng dn hc viên khám phá và phát trin tài năng ca h trong hai th loi âm nhc quan trng này.

3.3. Kim ch nam mà Trung tâm Âm nhc ANTON MUSIC mun hướng đến

Trung tâm Âm nhc ANTON MUSIC ra đi vi mc tiêu tr thành mt nn tng giáo dc âm nhc toàn din cho thiếu nhi. Trung tâm mong mun mang đến cho các em mt môi trường hc tp chuyên nghip, hin đi, vi đi ngũ ging viên tài năng, giàu kinh nghim.

Trung tâm ANTON MUSIC ly "Âm nhc - Tài năng - Tâm hn" làm kim ch nam cho hot đng ca mình. Trung tâm cam kết:

  • To điu kin tt nht cho hc viên phát trin tài năng âm nhc ca mình.
  • Giúp hc viên hình thành nhân cách và thm m tt đp.
  • To nên nhng giá tr âm nhc tích cc cho cng đng.

Trung tâm Âm nhc ANTON MUSIC tin rng, âm nhc có th giúp tr em phát trin toàn din c v tài năng, tâm hn và nhân cách. Trung tâm s luôn n lc đ mang đến cho hc viên nhng điu tt đp nht, giúp các em tr thành nhng người có ích cho xã hi.

4. S MNH CA TRUNG TÂM ÂM NHC ANTON MUSIC

Chúng tôi mong mun tr thành người bn đng hành tin cy ca tt c nhng ai yêu thích và theo đui âm nhc. Anton Music Th Đc luôn lng nghe và phc v khách hàng vi tinh thn trách nhim, s tôn trng và lòng biết ơn. Luôn n lc đ ci tiến và đi mi, đ mang đến cho khách hàng nhng sn phm và tri nghim tuyt vi nht.

Anton Music tin tưởng rng âm nhc là mt phn không th thiếu trong cuc sng, và âm nhc s làm cho cuc sng tt đp hơn.

Nếu có thc mc hay cn thêm thông tin, bn có th truy cp website ti đa ch nhc c Anton

  • Hotline tư vn min phí: 0943.633.281
  • Zalo: 0943.633.281

Đã thêm vào giỏ hàng