Học Piano Mất Bao Lâu? Tham Khảo Ngay Lộ Trình Học Piano Hiệu Quả

Nhiu người đam mê âm nhc p ước mơ chinh phc cây đàn piano đy mê hoc. Tuy nhiên, hc piano mt bao lâu đ chơi thành tho là câu hi khiến không ít người trăn trở. Đừng lo lắng! Hãy cùng Anton Music khám phá l trình hc piano hiu qu, gii đáp thc mc v thi gian cn thiết đ chơi piano thành tho và khơi dy nim đam mê âm nhc trong bn! 

 1. LCH TRÌNH HC PIANO HIU QU

Giai đon 1: Cơ bn (3-6 tháng)

 • Nm vng lý thuyết cơ bn:

  • Khóa sol

  • Nt nhc
  • Nhp điu
  • Cu trúc bn nhc
 • Bài tp luyn ngón tay:
  • Các bài tp Hanon
  • Các bài tp ngón tay đơn gin
  • Tp trung vào k thut đng lòng bàn tay
 • Chơi nhng bn nhc đơn gin:
  • Các bài d cho người mi bt đu
  • Nhn mnh vào vic đc nt và thc hành nhp điu

Giai đon 2: Trung cp (6-12 tháng)

 • Phát trin k thut ngón tay:

  • Các bài tp k thut nâng cao

  • Tp trung vào tc đ và đ chính xác
 • Luyn tp gam và hp âm:
  • Gam trưởng và gam th
  • Các loi hp âm ph biến
  • Đm hp âm cho các bài hát đơn gin
 • Chơi nhng bn nhc có đ khó trung bình:
  • Các bn nhc c đin d
  • Nhc ph thông dành cho tr em

Giai đon 3: Nâng cao (1-2 năm)

 • Nâng cao k thut chơi piano:

  • Các bài tp k thut nâng cao hơn

  • Phát trin tc đ và k thut điêu luyn
 • Luyn tp các tác phm c đin, nhc đương đi:
  • Các tác phm ca các nhà son nhc ni tiếng
  • Nhc đương đi, nhc hin đi
 • Phát trin phong cách chơi riêng:
  • Khám phá và phát trin phong cách chơi cá nhân
  • Biu din trước công chúng

2. THI GIAN CN Đ HC PIANO THÀNH THO

Đ đt đến trình đ thành tho khi chơi piano, bn s cn đu tư trung bình 5-7 năm luyn tp thường xuyên. Tuy nhiên, khong thi gian này có th thay đi tùy thuc vào các yếu t sau:

Tui tác

 • Tr em: Tr em thường hc nhanh hơn người ln do kh năng tiếp thu kiến thc tt hơn.
 • Người ln: Người ln có th gp khó khăn hơn trong vic hc piano, nhưng h có th bù đp bng s kiên trì và n lc.

Tn sut luyn tp

 • Luyn tp hàng ngày: Thc hành piano hàng ngày, ít nht 30 phút đến 1 gi, s giúp bn tiến b nhanh hơn.
 • Luyn tp không đu đn: Vic luyn tp không đu đn s làm chm quá trình tiến b.

Phương pháp hc tp

 • Hc vi giáo viên: Hc vi mt giáo viên piano có kinh nghim có th giúp bn tiết kim thi gian và tránh các sai lm ph biến.
 • T hc: T hc có th khó khăn hơn và mt nhiu thi gian hơn, nhưng cũng là mt la chn nếu bn không th hc vi giáo viên.

Đng lc

 • Đam mê và s kiên trì: Đam mê và s kiên trì s thúc đy bn vượt qua nhng khó khăn và tiếp tc luyn tp.
 • Thiếu đng lc: Thiếu đng lc có th làm bn d b cuc hoc không tiến b nhanh như mong mun.

3. CÁCH TI ƯU HÓA VIC HC PIANO

3.1. Lp kế hoch luyn tp

 • To mt lch trình luyn tp c th và tuân th nghiêm ngt.

 • Chia nh mc tiêu thành các bước nh hơn đ d dàng đt được.

 • Đt ra các mc tiêu ngn hn và dài hn cho vic hc piano.

3.2. Luyn tp đu đn

 • Dành thi gian luyn tp hàng ngày, ít nht 30 phút đến 1 gi.

 • Tp trung vào các k thut và bài tp khó khăn nht.

 • Ôn li các bài đã hc đ duy trì k năng.

3.3. Hc vi giáo viên

 • Tìm mt giáo viên piano có kinh nghim và phù hp vi phong cách hc ca bn.

 • Lng nghe và thc hin các hướng dn ca giáo viên.

 • Không ngn ngi đt câu hi nếu có điu gì không rõ ràng.

3.4. Thc hành biu din

 • Tham gia các bui biu din nh cho gia đình và bn bè.

 • Tham gia các cuc thi piano hoc các s kin âm nhc dành cho người mi bt đu.

 • Ghi âm và xem li video biu din đ nhn ra nhng đim cn ci thin.

3.5. Duy trì đng lc

 • T thưởng cho bn thân khi đạạt được mc tiêu nh trong quá trình hc.
 • Kết bn vi nhng người cùng s thích đ cùng nhau h tr và đng viên.
 • Xem các video hoc đc sách v piano đ tăng đng lc và cm hng.

4. YU T NH HƯỞNG ĐN THI GIAN HC PIANO

 • Tui tác và k năng ban đu: Tui tác và k năng ban đu ca bn s nh hưởng đến thi gian cn đ hc piano thành tho. Tr em thường hc nhanh hơn và linh hot hơn trong vic hc nhc, trong khi người ln có th gp khó khăn hơn do s cng nhc trong vic hc k thut mi.

 • Thi gian luyn tp: Tn sut và thi lượng luyn tp hàng ngày cũng là yếu t quan trng nh hưởng đến thi gian hc piano. Vic luyn tp đu đn và tp trung s giúp bn tiến b nhanh chóng hơn so vi vic luyn tp không đu đn.

 • Phương pháp hc tp: Phương pháp hc tp cũng đóng vai trò quan trng trong vic nh hưởng đến thi gian hc piano. Hc cùng mt giáo viên có kinh nghim và theo dõi l trình hc tp c th s giúp bn tiết kim thi gian và đt được kết qu tt hơn.

 • Đng lc và kiên nhn: Đng lc và kiên nhn là yếu t không th thiếu trong quá trình hc piano. Nếu bn không có đam mê và s kiên trì, vic hc piano s tr nên khó khăn và d dàng b cuc. Duy trì đng lc và kiên nhn s giúp bn vượt qua mi thách thc và tiến b nhanh chóng.

5. BÍ QUYT GIÚP TIN B NHANH KHI HC PIANO

 • Luyn tp hng ngày: Luyn tp piano hàng ngày là chìa khóa đ tiến b nhanh chóng. Dành ít nht 30 phút đến 1 gi mi ngày đ thc hành piano s giúp ci thin k năng và phát trin tt hơn.

 • Tp trung vào k thut: Hãy tp trung vào vic phát trin k thut chơi piano, bao gm c k thut ngón tay, tc đ, và đ chính xác. Các bài tp k thut s giúp bn ci thin nhanh chóng và tiến b đáng k.

 • Hc t các ngun tài liu đa dng: Đng gii hn bn thân ch hc t mt ngun tài liu duy nht. Hãy tham kho nhiu sách, video, và bài hc trc tuyến đ m rng kiến thc và phát trin k năng chơi piano ca bn.

 • Thc hành biu din: Tham gia các bui biu din nh hoc thm chí là các cuc thi piano đ có cơ hi trình din trước đám đông. Vic biu din s giúp bn ci thin k năng trình din và t tin hơn khi chơi piano.

 • Nhn phn hi và sa li: Luôn m lòng đ nhn phn hi t giáo viên hoc t người khác v cách chơi piano ca bn. Hãy sn sàng sa li và ci thin tng ngày đ tiến b nhanh chóng hơn.

6. ĐÁNH GIÁ THI GIAN HC PIANO CHO NGƯỜI MI BT ĐU

Khi bt đu hc piano, vic đánh giá thi gian cn đ tiến b là điu quan trng. Dưới đây là mt s yếu t cn xem xét khi đánh giá thi gian hc piano cho người mi bt đu:

 • Mc tiêu cá nhân: Xác đnh rõ mc tiêu cá nhân ca bn khi hc piano là gì. Nếu bn mun chơi piano ch đ gii trí, thì thi gian cn đ tiến b s khác so vi vic mun tr thành mt pianist chuyên nghip.

 • Thi gian luyn tp: Tn sut và thi lượng luyn tp hàng ngày s nh hưởng đến thi gian cn đ hc piano thành tho. Hãy dành ít nht 30 phút đến 1 gi mi ngày đ thc hành piano đ tiến b nhanh chóng.

 • Phương pháp hc tp: Phương pháp hc tp cũng đóng vai trò quan trng trong vic đánh giá thi gian hc piano. Hc cùng mt giáo viên có kinh nghim và theo dõi l trình hc tp c th s giúp bn tiết kim thi gian và đt được kết qu tt hơn.

 • Kiên nhn và đam mê: Kiên nhn và đam mê là yếu t quyết đnh đến thi gian cn đ hc piano. Nếu bn có đ kiên nhn và đam mê, vic hc piano s tr nên d dàng và thú v hơn.

8. NHNG KHÓ KHĂN THƯỜNG GP KHI HC PIANO

Trong quá trình hc piano, bn có th gp phi mt s khó khăn sau:

 • Thiếu kiên nhn: Vic hc piano đòi hi s kiên nhn và kiên trì. Đôi khi, bn có th gp khó khăn trong vic nm bt k thut mi hoc thc hành mt bài hát khó. Hãy kiên nhn và không b cuc.

 • Không t tin: Khi bt đu hc piano, có th bn s cm thy không t tin khi chơi trước người khác. Đ khc phc tình trng này, hãy tham gia các bui biu din nh và tp trung vào vic ci thin k năng chơi piano ca mình.

 • Thiếu đng lc: Thiếu đng lc là mt khó khăn ph biến khi hc bt k k năng nào, không ch riêng piano. Đ duy trì đng lc, hãy thiết lp mc tiêu c th, thưởng cho bn thân khi đt được mc tiêu và tìm ngun cm hng t nhng người chơi piano gii.

 • Vn đ k thut: Mt s hc viên gp khó khăn trong vic phát trin k thut chơi piano, như tc đ, đ chính xác và linh hot ca ngón tay. Đ khc phc vn đ này, hãy tp trung vào các bài tp k thut và luyn ngón tay đu đn.

9. GIỚI THIỆU TRUNG TÂM DY PIANO CƠ BN CHNH CHU T A-Z

Anton Music Center là trung tâm âm nhc uy tín ti Bình Dương. Đng Nai, Thủ Đức, Bình Thạnh. chuyên đào to các khóa hc piano cho mi la tui, t cơ bn đến nâng cao. Vi đi ngũ giáo viên giàu kinh nghim, tâm huyết cùng phương pháp ging dy hin đi, Anton Music cam kết mang đến cho bn tri nghim hc tp cht lượng và giúp bn chinh phc đam mê âm nhc ca mình.

9.1. Ti Anton Music, bn s được những khóa học được thiết kế dành cho từng độ tuổi

 • Hc piano t A-Z: Chương trình hc bài bn, được thiết kế riêng cho tng đ tui và trình đ, giúp bn nm vng kiến thc âm nhc và k năng chơi piano mt cách toàn din.

 • Luyn tp vi giáo viên chuyên nghip: Đi ngũ giáo viên dày dn kinh nghim, tâm huyết, luôn tn tâm hướng dn và truyn đt kiến thc cho hc viên mt cách bài bn.

 • Tri nghim môi trường hc tp hin đi: Cơ s vt cht khang trang, trang thiết b đy đ, phòng hc cách âm tt to môi trường hc tp lý tưởng cho hc viên.

 • Tham gia các hot đng âm nhc sôi ni: Anton Music thường xuyên t chc các bui giao lưu âm nhc, hi thi piano giúp hc viên có cơ hi th hin bn thân và giao lưu vi nhng người cùng đam mê.

9.2. Anton Music cung cp đa dng các khóa hc piano

 • Khóa hc piano cơ bn: Dành cho người mi bt đu, giúp bn nm vng kiến thc âm nhc cơ bn và k năng chơi piano căn bn.

 • Khóa hc piano nâng cao: Dành cho nhng hc viên đã có kiến thc và k năng chơi piano cơ bn, giúp bn nâng cao trình đ và k thut chơi piano.

 • Khóa hc piano cho tr em: Dành cho các bé t 5 tui tr lên, giúp các bé phát trin năng khiếu âm nhc và nim đam mê vi piano ngay t nh.

 • Khóa hc piano cho người ln: Dành cho nhng người ln có nhu cu hc piano đ gii trí hoc nâng cao trình đ.

9.3. Anton Music cam kết

 • Hc viên được hc tp trong môi trường chuyên nghip, bài bn.

 • Giáo viên tn tâm, hướng dn hc viên mt cách hiu qu.

 • Hc phí hp lý, phù hp vi mi đi tượng hc viên.
 • Hc viên được h tr tư vn và gii đáp thc mc tn tình.

Hãy đến vi Anton Music Center đ biến ước mơ âm nhc ca bn thành hin thc!

TRUNG TÂM ÂM NHC - ANTON MUSIC CENTER

 • Địa chỉ: 33 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, HCM
 • Hotline tư vn khóa học: 0943.633.281 - 0963.166.283
 • Zalo: 0943.633.281 (Mr. Lê Anh)

Đăng ký khóa học liên hệ: Anton Music Center

Website chính thức: https://nhaccuantonmusic.com/

Fanpage mua hàng: https://www.facebook.com/nhaccuantonmusic

Youtube review các dòng đàn mới nht: https://www.youtube.com/@ANTONMUSICCENTER

10. KT LUN

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiu v lch trình hc piano hiu qu, thi gian cn đ hc piano thành tho, cách ti ưu hóa vic hc piano, yếu t nh hưởng đến thi gian hc piano, bí quyết giúp tiến b nhanh khi hc piano, đánh giá thi gian hc piano cho người mi bt đu, phương pháp hc piano hiu qu, nhng khó khăn thường gp khi hc piano, cách duy trì đng lc trong quá trình hc piano, thi gian hp lý dành cho vic ôn tp piano và gii thiu v trung tâm dy piano Anton Music Th Đc. Hi vng rng nhng thông tin này s giúp bn có cái nhìn tng quan và chi tiết v vic hc piano, t đó giúp bn phát trin k năng chơi piano mt cách hiu qu và đt được thành công trong hành trình hc tp ca mình. Chúc bn may mn và thành công trên con đường chinh phc âm nhc!


NHẠC CỤ ANTON MUSIC

Địa chỉ: 33 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, HCM

Hotline: 0943.633.281 - 0963.166.283

Zalo: 0943.633.281 (Mr. Lê Anh)

Tiktok: Nhc c Anton Music

Youtube: ANTON MUSIC


(*) Xem thêm

Bình luận
 • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng