Đàn Piano Tầm Giá Bao Nhiêu Có Chất Lượng Ổn Định Sử Dụng Dài Lâu?

Mun s hu mt cây đàn piano cht lượng, s dng lâu dài? Đng lo lng! Dù ngân sách ca bn là bao nhiêu, đàn piano phù hp vn đang ch đón bn. Mi loi đàn mang đến cht lượng n đnh, ha hn đng hành cùng bn trong hành trình chinh phc đam mê âm nhc. Hãy đ âm thanh du dương dn dt bn đến vi thế gii âm nhc đy cm xúc. Khám phá ngay và la chn chiếc đàn piano ưng ý cho bn giao hưởng hoàn ho ca bn!

1. ĐT VN Đ - GIÁ ĐÀN PIANO BAO NHIÊU LÀ "ĐÁNG ĐNG TIN BÁT GO"?

Đàn piano, mt biu tượng ca ngh thut âm nhc, không ch đơn thun là mt công c âm nhc mà còn là mt phn không th thiếu trong cuc sng. Vic chn mua mt cây đàn piano phù hp vi ngân sách mà vn đm bo cht lượng và s dng lâu dài là mt thách thc đi vi nhiu người. Trong bài viết này, chúng ta s cùng tìm hiu v câu hi "Đàn Piano Tm Giá Bao Nhiêu Có Cht Lượng n Đnh và S Dng Dài Lâu?" đ giúp bn có cái nhìn rõ ràng hơn v la chn đàn piano phù hp.

Khi nói đến giá đàn piano, điu quan trng không ch là s tin bn phi chi tr mà còn là cht lượng và tui th ca cây đàn. Đu tiên, bn cn xác đnh mc ngân sách ca mình. Đàn piano có th có giá t vài triệu đến hàng trăm triệu, tùy thuc vào thương hiu, cht liu và tính năng.

Nếu bn đang tìm kiếm mt cây đàn piano phù hp vi ngân sách tm trung, có th xem xét các thương hiu như Yamaha, Casio, hoc Kawai. Các dòng sn phm tm trung ca h thường cung cp cht lượng âm thanh tt và đ bn đáng tin cy mà không làm đ v ngân sách ca bn.

Tuy nhiên, nếu bn có ngân sách cao hơn và đang tìm kiếm s hoàn ho trong âm thanh và thiết kế, bn có th quan tâm đến các thương hiu danh tiếng như Steinway & Sons, Bosendorfer, hoc Fazioli. Nhng cây đàn piano t nhng thương hiu này thường được xem là các tác phm ngh thut và có kh năng truyn đt âm nhc mt cách tinh tế nht.

Đàn grand piano Yamaha G5E

Tóm li, giá ca mt cây đàn piano ph thuc vào nhiu yếu t như thương hiu, cht lượng và tính năng. Vic quan trng là tìm ra s cân đi gia ngân sách và cht lượng đ bn có th tn hưởng âm nhc mt cách trn vn nht. Hãy tham kho ý kiến ca các chuyên gia và th nghim các cây đàn trước khi quyết đnh mua đ đm bo bn chn được cây đàn phn ánh tt nht nhu cu và s thích ca mình.

2. PHÂN KHÚC GIÁ ĐÀN PIANO VÀ LA CHN PHÙ HP

Khi bước vào thế gii ca âm nhc và ngh thut, vic la chn mt cây đàn piano phù hp không ch là v ngân sách mà còn là v cht lượng và tri nghim âm nhc. Dưới đây là mt cái nhìn tng quan v các phân khúc giá đàn piano và nhng gi ý cho la chn phù hp.

2.1. Phân khúc giá đàn piano dưới 20 triu

Đây thường là la chn ph biến đi vi nhng người mi bt đu hoc nhng người chơi không chuyên. Các đàn piano mc giá này thường là các đàn cơ mi hoc các loi đàn đin. Mc dù cht lượng có th không cao như các loi đàn đt tin hơn, nhưng chúng vn có th cung cp tri nghim âm nhc tt. Đi vi người mi bt đu, đây là s la chn tt đ bt đu hành trình âm nhc ca mình mà không cn phi đu tư quá nhiu v ngân sách.

Yamaha P-45, Roland FP-30X, Kawai ES-110...

2.2. Phân khúc giá đàn piano t 20 – 50 triu

mc giá này, bn có th mong đi mt s ci thin đáng k v cht lượng âm thanh và cm giác phím. Các thương hiu như Yamaha, Kawai và Roland thường cung cp các dòng sn phm tt trong tm giá này. Đàn piano phân khúc này thường có kh năng đáp ng nhu cu ca c nhng người chơi trung bình và nhng người mun nâng cao k năng ca mình. Cht lượng âm thanh và cm giác phím tt hơn giúp người chơi có tri nghim âm nhc tt hơn, đng thi cũng là s la chn phù hp cho nhng gia đình mun đu tư vào mt cây đàn piano đ phc v nhu cu s thích âm nhc hàng ngày.

Yamaha P-515, Yamaha YDP-164, Yamaha CLP-725, Roland HP-702...

2.3. Phân khúc giá đàn piano trên 50 triu

Các đàn piano trong phân khúc này thường là nhng sn phm cao cp, vi cht lượng âm thanh và cm giác phím chính xác và đy đ nht. Chúng thường được làm t các vt liu cao cp và có thiết kế và hoàn thin tt nht. Đàn piano mc giá cao thường là la chn ca nhng người chơi chuyên nghip hoc nhng người mun đu tư vào mt cây đàn piano có tui th lâu dài và cht lượng ti ưu. Vi các tính năng và công ngh tiên tiến, nhng cây đàn piano này không ch là mt công c âm nhc mà còn là mt tác phm ngh thut, đáng giá cho mi khon đu tư.

Yamaha NU1X, Yamaha CVP-709, Roland LX-15E...

3. CÁC CÂY ĐÀN PIANO CÓ TING HAY, Đ BN CAO N ĐNH THÍCH HỢP S DNG LÂU DÀI

Trong phân khúc giá đàn piano t 15 đến 40 triu mọi người đã có nhiu cây đàn piano có tiếng hay, đ bn cao và n đnh, thích hp cho vic s dng lâu dài.

3.1. Đàn piano điện Yamaha P-125

Yamaha P-125, mt trong nhng mu đàn piano đin ph biến và được đánh giá cao, ni bt vi cht lượng âm thanh hay và n đnh cùng vi kh năng s dng lâu dài.

Vi công ngh âm thanh Pure CF, P-125 tái to mt cách chân thc và tinh tế âm thanh ca cây đàn cơ Yamaha CFIIIS. Điu này mang li tri nghim âm nhc đy cm xúc, t nhng nt nhc nh nhàng đến nhng giai điu phc tp. Âm thanh ca P-125 không ch đc đáo mà còn rt n đnh, đm bo rng mi phím được phn ánh chính xác và rõ ràng, không b m nht.

Đc bit, Yamaha đã chú trng vào vic ti ưu hóa đ bn ca P-125, đm bo rng cây đàn có th chu được s s dng lâu dài mà không b hng hóc. Vi thiết kế chc chn và cht liu cht lượng, P-125 là mt la chn đáng tin cy cho c người chơi mi bt đu và người chơi có kinh nghim, giúp h thc hin nhng ci thin âm nhc ca mình mt cách linh hot và s t tin.

3.2. Đàn piano điện Kawai CN-27

KawaiKawai CN-27, mt trong nhng la chn hàng đu trong dòng đàn piano đin, được đánh giá cao v cht lượng âm thanh tuyt vi, tính n đnh và kh năng s dng lâu dài.

Vi công ngh âm thanh Progressive Harmonic Imaging,Kawai CN-27 mang đến mt tri nghim âm nhc tinh tế và đa chiu. T nhng nt nhc sâu lng đến nhng giai điu rng ln, âm thanh caKawai CN-27 luôn ta ra s phong phú và sc nét, giúp người chơi th hin tt nht kh năng âm nhc ca mình.

Đc bit, tính n đnh ca âm thanh trongKawai CN-27 được đánh giá cao. Vi vic s dng các linh kin và công ngh tiên tiến, đàn piano này đm bo rng mi nt nhc được tái to mt cách chính xác và rõ ràng, không b gim cht lượng theo thi gian.

Hơn na, Kawai đã tp trung vào vic tăng cường đ bn caKawai CN-27, làm cho nó tr thành mt la chn lý tưởng cho vic s dng lâu dài. Vi thiết kế chc chn và s chăm sóc k lưỡng v chi tiết,Kawai CN-27 không ch là mt cây đàn piano, mà còn là mt đi tác âm nhc đáng tin cy cho mi người chơi.

3.3. Đàn piano cơ Yamaha U1

Yamaha U1, mt trong nhng mu đàn piano cơ ni tiếng và được tôn vinh trong gii âm nhc, được biết đến vi âm thanh hay, tính n đnh và kh năng s dng lâu dài.

Vi hơn mt thế k kinh nghim trong sn xut đàn piano, Yamaha đã chú trng vào vic phát trin âm thanh ca U1 đ đm bo rng mi nt nhc được phát ra t cây đàn này đu trn vn và sâu lng. Âm thanh ca U1 không ch đc bit mà còn rt n đnh, giúp người chơi cm nhn được s chc chn và tin cy t mi phím đàn.

Ngoài ra, tính n đnh ca U1 cũng được khng đnh thông qua s chn lc k lưỡng v vt liu và công ngh sn xut. Mi chi tiết ca cây đàn được thiết kế và lp ráp vi s chăm sóc tinh tế, đm bo rng U1 có th duy trì hiu sut và âm thanh tt nht qua nhiu năm s dng.

Vi nhng đc đim này, Yamaha U1 không ch là mt cây đàn piano cơ thông thường, mà còn là mt tác phm ngh thut đích thc, là đi tác âm nhc đáng tin cy cho mi người chơi, đng thi là mt s đu tư đáng giá cho vic s dng lâu dài.

3.4. Đàn piano điện Yamaha CLP-645

Yamaha CLP-645 là cây đàn piano đin mang đến tri nghim âm thanh tuyt vi cho người chơi mi trình đ. Âm thanh ca Yamaha CLP-645 được ly mu t hai cây đi dương cm danh tiếng ca Yamaha: CFX và Bösendorfer, đm bo đ chân thc và sng đng như chơi trên đàn piano cơ cao cp.

Công ngh VRM (Virtual Resonance Modeling) mô phng cng hưởng âm thanh trong thùng đàn piano cơ, mang đến âm thanh phong phú và đy đn. H thng loa tweeter và loa trm khuếch đi âm thanh, giúp bn cm nhn trn vn tng nt nhc.

Bên cnh âm thanh n tượng, Yamaha CLP-645 còn s hu bàn phím Grand Feel II vi đ nhy cao và lc nhn nng nh như đàn piano cơ. Nh vy, bn có th th hin trn vn cm xúc âm nhc ca mình.

Vi thiết kế sang trng và thanh lch, Yamaha CLP-645 không ch là mt nhc c mà còn là tác phm ngh thut tô đim cho không gian nhà bn. Cht lượng cao cp ca Yamaha đm bo đ bn b, giúp bn s dng Yamaha CLP-645 trong nhiu năm lin.

3.5. Đàn piano điện Kawai CA-49

Kawai CA-49 mang đến tri nghim âm thanh đnh cao, ha hn đng hành cùng bn trên hành trình âm nhc lâu dài. Hãy cùng khám phá nhng đim ni bt ca cây đàn này:

Công ngh Shigeru Kawai SK-EX Rendering tái hin âm thanh đi dương cm Shigeru Kawai SK-EX huyn thoi, mang đến âm thanh vang di, sng đng như tht. H thng loa Shigeru Kawai SK-EX Rendering được ci tiến, khuếch đi âm thanh mt cách mnh m, cho bn cm nhn âm thanh chân thc đến tng nt nhc.

Bàn phím Grand Feel Compact II vi cu trúc búa g và lc phn hi mô phng đàn piano cơ, mang đến cm giác chơi đàn tinh tế và chân thc. Phím đàn được ph lp ngà voi tng hp, to cm giác thoi mái và chng trơn trượt khi chơi.

V đàn được làm t g mun bóng by, mang đến v đp sang trng và đng cp. Màn hình LCD hin th rõ ràng, d dàng điu khin các chc năng. Thiết kế nh gn, tiết kim không gian, phù hp vi mi không gian ni tht.

Thương hiu Kawai ni tiếng vi đ bn b, đm bo cht lượng sn phm cao cp. Các linh kin được chế tác t m, đm bo tui th s dng lâu dài. Chế đ bo hành chính hãng uy tín, an tâm cho người s dng.

3.6. Đàn piano điện Roland HP 704

Công ngh SuperNATURAL Piano tái hin âm thanh đi dương cm mt cách chân thc, sng đng, mang đến cm giác như đang chơi trên mt cây đàn piano cơ cao cp. H thng loa Stereo mnh m, khuếch đi âm thanh mt cách rõ ràng, vang di, cho bn cm nhn âm thanh chân thc đến tng nt nhc.

Bàn phím Grand Feel II vi cu trúc búa g và lc phn hi mô phng đàn piano cơ, mang đến cm giác chơi đàn tinh tế và chân thc. Phím đàn được ph lp ngà voi tng hp, to cm giác thoi mái và chng trơn trượt khi chơi.

V đàn được làm t g mun bóng by, mang đến v đp sang trng và đng cp. Màn hình LCD hin th rõ ràng, d dàng điu khin các chc năng. Thiết kế nh gn, tiết kim không gian, phù hp vi mi không gian ni tht.

Thương hiu Roland ni tiếng vi đ bn b, đm bo cht lượng sn phm cao cp. Các linh kin được chế tác t m, đm bo tui th s dng lâu dài. Chế đ bo hành chính hãng uy tín, an tâm cho người s dng.

4. YU T NÀO QUAN TRNG KHI CHN MUA ĐÀN PIANO?

Khi quyết đnh chn mua mt cây đàn piano, có mt s yếu t quan trng mà bn nên xem xét:­

4.1. Âm thanh và cm giác chạm phím

 • Âm thanh là linh hn ca cây đàn. Hãy th chơi nhiu loi đàn đ cm nhn s khác bit v đ vang, đ m và đ sc nét. La chn âm thanh phù hp vi s thích và phong cách âm nhc ca bn.
 • Đàn piano lý tưởng mang đến cm giác phím mượt mà, nhy bén, giúp bn truyn ti cm xúc mt cách trn vn. Hãy th di chuyn ngón tay trên phím đàn, cm nhn đ nng nh và đ phn hi đ tìm ra "người bn đng hành" ưng ý nht.

4.2. Kh năng bo dưỡng và sa cha

 • La chn thương hiu uy tín vi chế đ bo hành tt đ đm bo cht lượng đàn piano và dch v chăm sóc khách hàng chuyên nghip.
 • Đàn piano cn được bo dưỡng đnh kỳ đ duy trì tui th và cht lượng âm thanh. Hãy ưu tiên nhng cây đàn có cu to đơn gin, d dàng tháo lp và v sinh.

4.3. Ngân sách

 • Xác đnh rõ ràng ngân sách dành cho vic mua đàn đ có th la chn các dòng sn phm phù hp mà vn đm bo cht lượng.
 • Tìm kiếm ưu đãi: Tham kho các chương trình khuyến mãi, ưu đãi t các nhà cung cp đ ti ưu hóa chi phí.

4.4. Din tích và nhu cu s dng

 • La chn kích thước đàn phù hp vi không gian nhà bn. Đàn piano upright (đàn đng) là la chn ph biến cho din tích hn chế, trong khi đàn grand piano (đàn cánh bướm) mang đến âm thanh mnh m và sang trng cho không gian rng rãi.
 • Xác đnh mc đích s dng đàn (hc tp, gii trí chuyên nghip...) đ la chn loi đàn phù hp vi tính năng và mc đ s dng.

5. SHOP NHC C ANTON MUSIC - NƠI MUA BÁN ĐÀN PIANO CŨ UY TÍN HÀNG ĐU

Anton Music cung cp dch v tư vn online qua website, chat Facebook, Zalo, Tiktok... Đi ngũ nhân viên chuyên nghip s gii đáp mi thc mc ca bn v sn phm, giá c, chính sách,...

Ghé thăm ca hàng Anton Music ti đa ch 33 Lê Văn Chí, Linh Trung, Th Đc đ được tư vn trc tiếp. K thut viên giàu kinh nghim s h tr bn la chn đàn piano phù hp vi nhu cu và trình đ. Th đàn min phí ti ca hàng.

Anton Music h tr thanh toán trc tuyến qua th ngân hàng ni đa và quc tế, ví đin t MoMo, ZaloPay, tr góp lãi xut 0% qua th tín dng... Giao dch an toàn, bo mt thông tin cá nhân.

Thanh toán trc tiếp cho nhân viên giao hàng sau khi kim tra sn phm.

Anton Music áp dng chính sách bo hành chính hãng cho tt c các sn phm đàn piano. Thi gian bo hành ti thiu: 12 tháng - 10 năm. Bo hành li nhà sn xut. Min phí bo dưỡng đnh kỳ 1 ln/năm.

Đàn piano đin giá r t dưới 10 triu

 • Korg LP 350: 6.800.000 VNĐ
 • Yamaha CLP 350: 7.800.000 VNĐ
 • Casio PX 130: 8.000.000 VNĐ
 • Yamaha P 45: 9.800.000 VND
 • Yamaha P 115: 10.500.000 VNĐ
 • Casio PX 770: 10.800.000 VNĐ
 • Casio CDP 135: 10.900.000 VNĐ

Xem thêm ti: https://nhaccuantonmusic.com/danh-muc/piano-dien

Đàn piano đin tm trung t 10 triu đến dưới 30 triu

 • Yamaha YDP 165: 26.000.000 VNĐ
 • Roland RP 701: 26.000.000 VNĐ
 • Roland FP 30X: 19.800.000 VNĐ
 • Roland HP 505: 21.500.000 VNĐ
 • Yamaha P 125: 13.500.000 VNĐ
 • Korg LP 380: 12.000.000 VNĐ
 • Yamaha DGX 660: 13.000.000 VNĐ
 • Roland RP 102: 15.000.000 - 18.500.000 VNĐ
 • Yamaha YDP-144: 18.500.000 VNĐ
 • Korg G1 Air: 17.000.000 VNĐ
 • Yamaha DGX 670: 25.000.000 VNĐ
 • Roland RP 501: 17.500.000 VNĐ 

Xem thêm ti: https://nhaccuantonmusic.com/danh-muc/piano-dien

Đàn piano đin cao cp trên 30 triu

 • Yamaha CLP 785: 90.000.000 - 105.000.000 VNĐ
 • Kawai CA 97: 32.000.000 VNĐ
 • Roland LX 705: 42.000.000 VNĐ
 • Yamaha AvantGrand N1: 91.000.000 VNĐ
 • Roland GP 609: 125.000.000 VNĐ
 • Roland LX 17: 54.400.000 VNĐ
 • Yamaha P 515: 35.000.000 VNĐ

Xem thêm ti: https://nhaccuantonmusic.com/danh-muc/piano-dien

Lưu ý:

 • Gi hóa đơn mua hàng đ bo hành sn phm.
 • Bo hành không áp dng cho trường hp hư hng do tác đng ngoi lc hoc t ý tháo lp.

6. KT LUN

Trong tm giá t 15 triu đến 40 triu đng, bn có th tìm thy nhng cây đàn piano có cht lượng n đnh và kh năng s dng lâu dài. Các thương hiu như Yamaha, Kawai, Roland và Casio thường cung cp các dòng sn phm cht lượng trong phân khúc này. Tuy nhiên, vic la chn phi da trên nhu cu c th ca bn, như cm giác phím, tính di đng, hoc tính năng âm nhc đc bit. Hãy thăm các ca hàng đàn piano uy tín và th nghim trước khi quyết đnh đ đm bo bn chn được cây đàn phù hp nht.


NHẠC CỤ ANTON MUSIC

Địa chỉ: 33 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, HCM

Hotline: 0943.633.281 - 0963.166.283

Zalo: 0943.633.281 (Mr. Lê Anh)

Tiktok: Nhc c Anton Music

Youtube: ANTON MUSIC


(*) Xem thêm

Bình luận
 • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng