Đàn Piano Kỹ Thuật Số Chính Hãng Giá Tốt Tháng 4 2024

Trong tháng 4 năm 2024, các đàn piano k thut s chính hãng s tiếp tc thu hút s chú ý vi giá c hp lý và cht lượng vượt tri. Nhng thương hiu như Yamaha, Roland, Kawai và Casio s mang đến các dòng sn phm đa dng, t các model dành cho người mi bt đu đến nhng cây đàn cao cp cho người chơi chuyên nghip. Đng b l cơ hi s hu đàn piano ưng ý trong tháng 4 này!

1. ƯU ĐIM CA ĐÀN PIANO K THUT S

Trong nhng năm gn đây, s phát trin ca công ngh âm nhc đã đem li nhng đt phá đáng kinh ngc, và đàn piano k thut s không ch là mt sn phm tiêu biu mà còn là biu tượng cho s tiến b trong ngành âm nhc. Các nhà sn xut hàng đu trên toàn cu đã không ngng n lc và đu tư vào nghiên cu và phát trin đ mang li nhng sn phm đàn piano k thut s vi cht lượng âm thanh tuyt vi, tính di đng cao cùng vi nhiu tính năng thông minh và hin đi.

1.1. Đàn piano k thut s nh nhàng và d dàng di chuyn

Mt trong nhng ưu đim vượt tri ca đàn piano k thut s so vi piano cơ truyn thng là tính di đng và tin li. Các đàn piano k thut s thường nh nhàng và d dàng di chuyn hơn nhiu so vi phiên bn cơ truyn thng. Điu này giúp cho người chơi có th thc hành mi lúc, mi nơi mt cách linh hot và thun tin, không b ràng buc bi vn đ không gian hay trng lượng.

1.2. D dàng điu chnh âm lượng và các hiu ng âm nhc trên đàn piano k thut s

Kh năng điu chnh âm thanh và âm lượng là mt trong nhng đim mnh ca đàn piano k thut s. Người chơi có th d dàng điu chnh âm lượng theo ý mun ca mình mà không làm nh hưởng đến cht lượng âm thanh. Thm chí, mt s model còn cung cp các hiu ng âm nhc đc bit, cho phép người chơi to ra nhng âm thanh đc đáo và phong phú, t tiếng piano truyn thng đến tiếng organ, tiếng guitar hay thm chí là tiếng trng, m ra không gian sáng to vô tn cho người chơi.

1.3. Cho phép người chơi ghi âm và kết ni vi các thiết b thông minh

Mt tính năng đc bit mà ch có đàn piano k thut s mi có là kh năng ghi âm và kết ni vi công ngh. Các model hin đi thường được trang b tính năng ghi âm, cho phép người chơi ghi li các bn nhc ca mình đ sau này phân tích và ci thin k năng. Hơn na, vic kết ni vi các thiết b thông minh như đin thoi di đng hoc máy tính bng giúp cho vic hc tp và thc hành tr nên linh hot hơn bao gi hết. Người chơi có th truy cp vào các ng dng hc nhc trc tuyến, ti v các bn nhc, hoc thm chí là tham gia vào các khóa hc trc tuyến mà không cn phi ri khi góc nhà ca mình.

1.4. Đàn piano k thut s yêu cu ít chi phí bo dưỡng và d dàng bo qun

Không ch là s tin li và tính năng thông minh, đàn piano k thut s còn được đánh giá cao v bo dưỡng đơn gin. So vi piano cơ, vic bo dưỡng và bo qun đàn piano k thut s đòi hi ít công sc và chi phí hơn nhiu. Người chơi không cn phi lo lng v vic điu chnh dây đàn hay vic duy trì nhit đ và đ m như đàn piano cơ, mà ch cn thường xuyên làm sch b mt và kim tra các nút bm cũng như cng kết ni đ đm bo hot đng n đnh.

Tóm li, s phát trin ca đàn piano k thut s không ch là mt bước tiến ln trong ngành âm nhc mà còn là mt biu tượng cho s sáng to và s tin li trong cuc sng hin đi. Vi kh năng di đng, tính năng thông minh và d bo dưỡng, đàn piano k thut s đã và đang tr thành người bn đng hành đáng tin cy ca mi người đam mê âm nhc.

2. CÁC THƯƠNG HIU ĐÀN PIANO K THUT SỐ PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG TI VIT NAM

Trên th trường đàn piano k thut s ti Vit Nam, có mt s thương hiu được coi là chính hãng và được người tiêu dùng tin dùng nht. Dưới đây là mt s thương hiu hàng đu:

Yamaha: Yamaha là mt trong nhng thương hiu lâu đi và uy tín nht trong lĩnh vc đàn piano. Vi đa dng sn phm t cơ bn đến cao cp, Yamaha thường được đánh giá cao v cht lượng âm thanh và đ bn. Các dòng sn phm như Clavinova và Arius ca Yamaha rt ph biến trên th trường.

Yamaha CLP 535

Xem thêm: Năm sn xut đàn piano ca Yamaha 

Roland: Roland là mt thương hiu ni tiếng vi các sn phm âm nhc cht lượng cao. Đàn piano k thut s ca Roland thường được biết đến vi công ngh tiên tiến và hiu sut n đnh. Các dòng sn phm như Roland RP và Roland FP luôn được người chơi đánh giá cao v cht lượng và tính năng.

Roland RP 201

Xem thêm: Năm sn xut đàn piano ca Roland

Kawai: Kawai là mt thương hiu piano danh tiếng có tr s ti Nht Bn. Các sn phm ca Kawai thường được đánh giá cao v âm thanh t nhiên và cm giác chơi nh nhàng. Đc bit, các dòng sn phm như Kawai ES và Kawai CN thường được người chơi la chn đ tp luyn và biu din.

Kawai CN 201

Casio: Casio là mt trong nhng thương hiu ph biến vi các sn phm giá thành phi chăng nhưng vn đm bo cht lượng âm thanh tt. Đàn piano k thut s ca Casio thường được đánh giá cao v tính tin ích và kh năng đa dng hóa âm nhc. Các dòng sn phm như Casio Privia và Casio Celviano rt ph biến trên th trường.

Xem thêm: Năm sn xut đàn piano ca Casio

3. TOP NHNG CÂY ĐÀN PIANO K THUT S GIÁ TT ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CAO VÀ ĐÁNG MUA THÁNG 4 2024

3.1. Đàn piano Yamaha CLP 133 dưới 10 triệu

Yamaha CLP 133 là mt cây đàn piano k thut s tm trung ni bt vi âm thanh chân thc, bàn phím cht lượng cao và nhiu tính năng hu ích. Đây là la chn hoàn ho cho nhng người mi bt đu hoc nhng người chơi mun nâng cao k năng chơi đàn.

Đim ni bt ca Yamaha CLP 133 là âm thanh và cm giác phím đàn chân thc. S dng công ngh ly mu âm thanh Pure CF Sampling tái hin âm thanh piano cơ Yamaha CFX Concert Grand mt cách chân thc. Bàn phím GrandTouch-S™ vi 88 phím nng mô phng cm giác chơi piano cơ. Phím đàn được ph lp Ivory Touch cho cm giác mượt mà và thoi mái.

Nhiu tính năng hu ích ca CLP 133 bao gm 192 nt polyphony, 25 âm thanh piano khác nhau và 200 tiếng đm. Thiết kế sang trng, phù hp vi mi không gian vi 3 màu sc: đen, trng và nâu g. Vi mc giá phù hp và chương trình khuyến mãi hp dn, Yamaha CLP 133 là la chn tuyt vi cho đàn giá tt.

3.2. Piano Roland RP 501

Đim ni bt ca Roland RP 501 bt đu t âm thanh và cm giác phím đàn. S dng công ngh SuperNATURAL Piano, cây đàn này tái to âm thanh piano cơ Roland mt cách chân thc, mang đến tri nghim âm nhc đích thc. Bàn phím PHA-4 Standard vi 88 phím nng mô phng cm giác chơi piano cơ, trong khi phím đàn được ph lp Ivory Feel giúp to ra cm giác mượt mà và thoi mái cho người chơi.

Nhiu tính năng hu ích ca Roland RP 501 cung cp s linh hot và đa dng cho người chơi. Vi 288 nt polyphony, bn có th chơi nhiu nt cùng mt lúc mà không b gián đon. 30 âm thanh piano khác nhau và 350 tiếng đm giúp bn khám phá và to ra nhiu loi âm thanh đa dng. Các tính năng như Metronome, máy đếm nhp và máy ghi âm h tr luyn tp hiu qu. Đng thi, kết ni Bluetooth và USB cung cp kh năng hc tp và gii trí linh hot vi các thiết b thông minh.

3.3. Đàn piano Yamaha YDP 144 giá tt từ 18 triệu đng

Yamaha YDP 144 là mt trong nhng cây đàn piano k thut s giá tt được đánh giá cao và đáng mua nht hin nay. Dòng đàn này được xem như "model quc dân" bi s phù hp vi đa dng đi tượng, t người mi bt đu đến người chơi có kinh nghim.

Ti sao Yamaha YDP 144 được yêu thích?

Mt trong nhng đim mnh nht ca Yamaha YDP 144 là âm thanh chân thc. S dng công ngh ly mu âm thanh Pure CF Sampling, cây đàn này tái hin âm thanh ca piano cơ Yamaha CFX Concert Grand mt cách chân thc và sng đng. H thng loa 4 loa 2 chiu cung cp âm thanh đy đn, mang li tri nghim âm nhc tuyt vi.

Bàn phím GHS vi 88 phím nng ca Yamaha YDP 144 mô phng cm giác chơi piano cơ, giúp người chơi có tri nghim thc s t nhiên. Phím đàn được ph lp Ivory Touch giúp to ra cm giác mượt mà và thoi mái khi chơi.

Ngoài ra, cây đàn này còn được trang b nhiu tính năng hu ích như 192 nt polyphony, 10 âm thanh piano khác nhau và 144 tiếng đm. Các tính năng như Metronome, máy đếm nhp và máy ghi âm giúp người chơi luyn tp mt cách hiu qu. Kết ni USB cũng cho phép người chơi kết ni vi các thiết b thông minh đ hc tp và gii trí.

Vi thiết kế thanh lch và hin đi, Yamaha YDP 144 phn ánh s sang trng và tinh tế. Vi ba màu sc khác nhau đ la chn và mc giá phù hp, cây đàn này thc s là mt la chn thông minh cho mi người đam mê âm nhc. Yamaha YDP 144 không ch là mt cây đàn piano k thut s, mà còn là mt biu tượng cho s hoàn ho và cht lượng trong âm nhc.

3.4. Đàn piano Kawai CN 27

Kawai CN 27 là mt cây đàn piano k thut s ni bt trong phân khúc giá tm trung, mang đến tri nghim âm nhc tuyt vi cho người chơi.

Mt trong nhng đim ni bt ca Kawai CN 27 là âm thanh và cm giác phím đàn chân thc. S dng công ngh Harmonic Imaging™, cây đàn này tái to âm thanh ca piano cơ Kawai EX Concert Grand mt cách chân thc và sng đng. Bàn phím Responsive Hammer III (RHIII) vi trng lượng phím tương t như piano cơ, mang li cm giác chơi t nhiên và thú v. Phím đàn được ph lp Ivory Touch, giúp to ra cm giác mượt mà và thoi mái cho người chơi.

Ngoài ra, Kawai CN 27 còn được trang b nhiu tính năng hu ích như 192 nt polyphony, 25 âm thanh piano khác nhau và 100 tiếng đm. Các tính năng như Metronome, máy đếm nhp và máy ghi âm giúp người chơi luyn tp mt cách hiu qu. Kết ni Bluetooth cũng cho phép người chơi kết ni vi các thiết b thông minh đ hc tp và gii trí.

3.5. Piano Yamaha YDP 164

Yamaha YDP-164 là mt cây đàn piano k thut s nm trong phân khúc giá tm trung, thu hút người chơi bi cht lượng âm thanh chân thc, bàn phím gõ nng và nhiu tính năng hu ích. Đây là la chn phù hp cho c người mi bt đu hc đàn ln nhng người chơi đã có kinh nghim.

Nhng đim ni bt ca Yamaha YDP-164

Công ngh ly mu âm thanh Pure CF Sampling tái hin âm thanh ca đàn piano concert grand Yamaha CFX ni tiếng thế gii. H thng loa stereo tích hp cho phép bn thưởng thc âm thanh đy đ, mnh m mi mc âm lượng.

Bàn phím Graded Hammer 3 (GH3) vi cm biến ba đim: Bàn phím mô phng chuyn đng t nhiên ca búa gõ trong đàn piano cơ, mang li cm giác nng dn v phía âm trm và nh hơn âm cao. Ba cm biến trên mi phím giúp tái to phn hi chân thc khi chm phím.

Chc năng Dual Voice cho phép bn layering hai âm thanh khác nhau, hu ích cho vic luyn tp. Chc năng Split giúp chia bàn phím thành hai vùng vi âm thanh khác nhau, thun tin cho vic hc tp cùng giáo viên. Ngoài ra, đàn còn tích hp metronome, máy ghi âm và nhiu tiếng nhc đm phong phú.

Kết ni đàn vi ng dng Smart Pianist trên thiết b thông minh (đin thoi, máy tính bng) giúp bn hc đàn d dàng và thú v hơn. ng dng cung cp các bài hc tương tác, bn nhc sheet k thut s và các tính năng điu khin đàn t xa.

Kiu dáng thanh lch, nh gn phù hp vi mi không gian ni tht. Thùng đàn được làm t vt liu cht lượng cao, mang đến s bn b và tính thm m.

4. SHOP NHC C ANTON MUSIC - NƠI MUA BÁN ĐÀN PIANO KỸ THUẬT S CŨ UY TÍN HÀNG ĐU

Anton Music cung cp dch v tư vn online qua website, chat Facebook, Zalo, Tiktok... Đi ngũ nhân viên chuyên nghip s gii đáp mi thc mc ca bn v sn phm, giá c, chính sách,...

Ghé thăm ca hàng Anton Music ti đa ch 33 Lê Văn Chí, Linh Trung, Th Đc đ được tư vn trc tiếp. K thut viên giàu kinh nghim s h tr bn la chn đàn piano phù hp vi nhu cu và trình đ. Th đàn min phí ti ca hàng.

Anton Music h tr thanh toán trc tuyến qua th ngân hàng ni đa và quc tế, ví đin t MoMo, ZaloPay, tr góp lãi xut 0% qua th tín dng... Giao dch an toàn, bo mt thông tin cá nhân.

Thanh toán trc tiếp cho nhân viên giao hàng sau khi kim tra sn phm.

Anton Music áp dng chính sách bo hành chính hãng cho tt c các sn phm đàn piano. Thi gian bo hành ti thiu: 12 tháng - 10 năm. Bo hành li nhà sn xut. Min phí bo dưỡng đnh kỳ 1 ln/năm.

4.1. Đàn piano đin giá r t dưới 10 triu

 • Korg LP 350: 6.800.000 VNĐ
 • Yamaha CLP 350: 7.800.000 VNĐ
 • Casio PX 130: 8.000.000 VNĐ
 • Yamaha P 45: 9.800.000 VND
 • Yamaha P 115: 10.500.000 VNĐ
 • Casio PX 770: 10.800.000 VNĐ
 • Casio CDP 135: 10.900.000 VNĐ

Xem thêm ti: https://nhaccuantonmusic.com/danh-muc/piano-dien

4.2. Đàn piano đin tm trung t 10 triu đến dưới 30 triu

 • Yamaha YDP 165: 26.000.000 VNĐ
 • Roland RP 701: 26.000.000 VNĐ
 • Roland FP 30X: 19.800.000 VNĐ
 • Roland HP 505: 21.500.000 VNĐ
 • Yamaha P 125: 13.500.000 VNĐ
 • Korg LP 380: 12.000.000 VNĐ
 • Yamaha DGX 660: 13.000.000 VNĐ
 • Roland RP 102: 15.000.000 - 18.500.000 VNĐ
 • Yamaha YDP-144: 18.500.000 VNĐ
 • Korg G1 Air: 17.000.000 VNĐ
 • Yamaha DGX 670: 25.000.000 VNĐ
 • Roland RP 501: 17.500.000 VNĐ 

Xem thêm ti: https://nhaccuantonmusic.com/danh-muc/piano-dien

4.3. Đàn piano đin cao cp trên 30 triu

 • Yamaha CLP 785: 90.000.000 - 105.000.000 VNĐ
 • Kawai CA 97: 32.000.000 VNĐ
 • Roland LX 705: 42.000.000 VNĐ
 • Yamaha AvantGrand N1: 91.000.000 VNĐ
 • Roland GP 609: 125.000.000 VNĐ
 • Roland LX 17: 54.400.000 VNĐ
 • Yamaha P 515: 35.000.000 VNĐ

Xem thêm ti: https://nhaccuantonmusic.com/danh-muc/piano-dien

Lưu ý:

 • Gi hóa đơn mua hàng đ bo hành sn phm.
 • Bo hành không áp dng cho trường hp hư hng do tác đng ngoi lc hoc t ý tháo lp.

5. KẾT LUẬN

Đàn piano k thut s chính hãng là mt la chn đáng tin cy cho người chơi piano mi trình đ và mc đích s dng. Vi s tin li, cht lượng âm thanh và tính di đng, các sn phm này đã và đang thu hút s quan tâm ca người yêu âm nhc trên khp thế gii. Khi la chn mua đàn piano k thut s, hãy nh chn các sn phm chính hãng t các thương hiu uy tín và tuân th các hướng dn bo dưỡng đ tn hưởng tri nghim âm nhc tuyt vi nht.


NHẠC CỤ ANTON MUSIC

Địa chỉ: 33 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, HCM

Hotline: 0943.633.281 - 0963.166.283

Zalo: 0943.633.281 (Mr. Lê Anh)

Tiktok: Nhc c Anton Music

Youtube: ANTON MUSIC


(*) Xem thêm

Bình luận
 • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng