Top 5 Mẫu Đàn Piano Điện Giá Rẻ Cho Người Mới Học

Hc đàn piano không ch giúp bn phát trin năng khiếu âm nhc mà còn góp phn nâng cao k năng tư duy logic, tp trung và sáng to. Tuy nhiên, vic la chn mt cây đàn piano đin giá r cho người mới học. Cht lượng tt cũng là mt thách thc đi vi người mi bt đu. Bài viết này s cung cp cho bn nhng li khuyên và đánh giá v 5 mu đàn piano điện giá r cho người mi hc.

Nếu bn đang tìm kiếm mt cây đàn piano đin giá r đ bt đu con đường hc tp âm nhc, bài viết này s cung cp cho bn nhng thông tin hu ích v vic la chn mu đàn piano phù hp vi nhu cu và ngân sách ca bn.

1. NHỮNG ĐIU CN LƯU Ý KHI CHỊN ĐÀN PIANO ĐIỆN GIÁ RẺ CHO NGƯỜI MỚI HỌC

Đàn piano đin giá r cho người mi hc - Bowman CX 230 - Xem chi tiết

1.1. S phím cn ti thiểu từ 61 - 88 phím

Mt cây đàn piano đin giá r thường có t 61 đến 88 phím. Đi vi người mi hc, mt cây đàn 61 phím là đ đ luyn tp và hc các bài cơ bn. Tuy nhiên, nếu bn mun m rng phm vi hc tp và thc hành, mt cây đàn 88 phím s là la chn tt hơn.

1.2. Âm thanh chân thực

Cht lượng âm thanh là mt yếu t quan trng khi la chn đàn piano đin. Hãy chú ý đến kh năng mô phng âm thanh ca đàn piano tht, đ mượt và sc nét ca âm thanh. Nhng cây đàn có công ngh mô phng âm thanh tt s giúp bn có tri nghim chân thc hơn.

1.3. Đ nhy phím là điu tt yếu trên 1 cây đàn 

Đ nhy ca phím là mt yếu t quan trng khác cn xem xét. Nhng cây đàn có đ nhy cao s giúp bn luyn tp và th hin nhng đon nhc phc tp d dàng hơn.

1.4. Những tính năng không nht thiết có nhiu nhưng phải đủ

Tùy thuc vào mc đích s dng, bn có th cn nhng tính năng như: đàn có loa, có th ghi âm, có kết ni vi máy tính hoc đin thoi thông minh, và nhiu tính năng khác.

1.5. Giá ccó thể chi trả được

Đi vi người mi hc, vic la chn đàn piano đin giá r là rt quan trng. Tuy nhiên, đng quá tp trung vào giá c mà b qua các yếu t khác như cht lượng âm thanh và đ bn. Hãy cân nhc la chn mt cây đàn phù hp vi ngân sách ca bn nhưng vn đáp ng được nhng nhu cu cơ bn.

2. NHNG TÍNH NĂNG THIT YU CA ĐÀN PIANO ĐIN GIÁ R CHO NGƯỜI MI BT ĐU

2.1. Tính năng ghi âm

Tính năng ghi âm s giúp bn theo dõi và đánh giá tiến trình hc tp ca mình. Bn có th ghi li nhng bài tp và phân tích li sau đó đ ci thin k thut chơi đàn.

2.2. Tính năng kết ni vi máy tính/đin thoi

Kh năng kết ni vi máy tính hoc đin thoi thông minh s m ra nhiu cơ hi hc tp và thc hành mi cho bn. Bn có th s dng các ng dng hc đàn, ti nhc và tài liu hc tp t internet.

2.3. Thiết kế nh gn, d di chuyn

Đi vi người mi hc, mt cây đàn piano đin có thiết kế nh gn, d di chuyn s rt thun tin. Bn có th d dàng di chuyn đàn đ hc tp bt k đâu trong nhà hoc mang theo khi đi hc.

3. TOP 5 MẪU ĐÀN PIANO ĐIỆN GIÁ RẺ DANH CHO NGƯỜI MỚI HỌC

3.1. Đàn piano đin Casio CDP-S100

Đc đim ni bt

 • S phím: 88 phím
 • Âm thanh: Công ngh mô phng âm thanh Scaled Hammer Action Keyboard
 • Đ nhy: Đ nhy cao, phím nng vùng trm và nh vùng cao
 • Tính năng: Có loa, có th ghi âm, kết ni vi máy tính/đin thoi
 • Giá c: Khong 7.000.000 đng

Ưu đim

 • Âm thanh cht lượng cao, mô phng âm thanh đàn piano tht
 • Đ nhy phím tt, phù hp cho vic luyn tp
 • Thiết kế nh gn, d di chuyn
 • Giá c va tm cho người mi bt đu

3.2. Đàn piano đin Yamaha P-45

Đàn piano đin giá r cho người mi hc - Yamaha P 45 - Xem chi tiết

Đc đim ni bt

 • S phím: 88 phím
 • Âm thanh: Công ngh mô phng âm thanh Advanced Wave Memory
 • Đ nhy: Đ nhy cao, phím có trng lượng t nhiên
 • Tính năng: Có loa, có th ghi âm, kết ni vi máy tính/đin thoi
 • Giá c: Khong 8.000.000 đng

Ưu đim

 • Âm thanh chân thc, mô phng âm thanh đàn piano tht
 • Phím có đ nhy tt, giúp người mi hc d dàng th hin cm xúc
 • Thiết kế đp, sang trng

Nhược đim

 • Không có nhiu tính năng nâng cao

3.3. Đàn Piano Đin Roland GO:PIANO88

Đc đim ni bt

 • S phím: 88 phím
 • Âm thanh: Công ngh mô phng SuperNATURAL Piano
 • Đ nhy: Đ nhy cao, phím có cm ng
 • Tính năng: Có loa, có th ghi âm, kết ni vi ng dng hc đàn
 • Giá c: Khong 6.500.000 đng

Ưu đim

 • Âm thanh cht lượng cao, rõ ràng
 • Phím có đ nhy tt, giúp bn th hin âm nhc mt cách t nhiên
 • Thiết kế nh gn, d di chuyn

Nhược đim

 • Thiết kế không quá sang trng

3.4. Đàn Piano Đin Korg B2

Đc đim ni bt

 • S phím: 88 phím
 • Âm thanh: Công ngh mô phng âm thanh Stereo PCM
 • Đ nhy: Đ nhy cao, phím có cm ng
 • Tính năng: Có loa, có th ghi âm, kết ni vi ng dng hc đàn
 • Giá c: Khong 9.000.000 đng

Ưu đim

 • Âm thanh sng đng, mô phng âm thanh đàn piano chuyên nghip
 • Phím có đ nhy tt, giúp bn th hin đa dng cm xúc âm nhc
 • Tích hp nhiu tính năng hu ích cho vic hc tp

Nhược đim

 • Giá c cao hơn so vi mt s mu khác trong phân khúc tương đương

3.5. Đàn Piano Đin Casio PX-160

Đc đim ni bt

 • S phím: 88 phím
 • Âm thanh: Công ngh mô phng âm thanh AiR
 • Đ nhy: Đ nhy cao, phím có trng lượng t nhiên
 • Tính năng: Có loa, có th ghi âm, kết ni vi máy tính/đin thoi
 • Giá c: Khong 7.500.000 đng

Ưu đim

 • Âm thanh cht lượng cao, mô phng âm thanh đàn piano chuyên nghip
 • Phím có đ nhy tt, giúp bn th hin đa dng cm xúc âm nhc
 • Thiết kế đp, sang trng

Nhược đim

 • Không có nhiu tính năng nâng cao

4. SO SÁNH CÁC MẪU ĐÀN PIANO ĐIỆN GIÁ RẺ CHO NGƯỜI MỚI HỌC

Khi so sánh các mu đàn piano đin giá r dành cho người mi hc, có mt s yếu t quan trng cn xem xét như s phím, cht lượng âm thanh, đ nhy ca phím, tính năng đi kèm và giá c. Dưới đây là bng so sánh gia 5 mu đàn piano đin ph biến:

Mu Đàn Piano

S Phím

Cht Lượng Âm Thanh

Đ Nhy Phím

Tính Năng

Giá C (đng)

Casio CDP-S100

88

Cao

Cao

Ghi âm, kết ni

7.000.000

Yamaha P-45

88

Cao

Cao

Ghi âm, kết ni

8.000.000

Roland GO:PIANO88

88

Cao

Cao

Ghi âm, kết ni

6.500.000

Korg B2

88

Cao

Cao

Ghi âm, kết ni

9.000.000

Casio PX-160

88

Cao

Cao

Ghi âm, kết ni

7.500.000

T bng so sánh trên, có th thy rng tt c các mu đàn đu có s phím là 88, cht lượng âm thanh và đ nhy phím đu cao. Tuy nhiên, giá c và tính năng đi kèm có th khác nhau, vì vy bn cn xem xét k trước khi quyết đnh mua.

5. HƯỚNG DẪN CHỌN MUA ĐÀN PIANO ĐIỆN GIÁ RẺ TT NHT CHO NGƯỜI MỚI HỌC

Khi chn mua đàn piano đin giá r cho người mi hc, bn cn lưu ý mt s đim sau:

 • Xác đnh ngân sách ca mình: Đng vượt quá ngân sách đã đ ra đ tránh tình trng tài chính không cân đi.
 • Kim tra cht lượng âm thanh và đ nhy ca phím: Đây là yếu t quan trng nh hưởng đến tri nghim chơi đàn ca bn.
 • Xem xét tính năng đi kèm: Tính năng như ghi âm, kết ni vi máy tính/đin thoi có th giúp bn hc tp hiu qu hơn.
 • Th nghim trước khi mua: Nếu có th, hãy th chơi th trước khi quyết đnh mua đ đm bo bn cm thy thoi mái vi cây đàn.

Hãy cân nhc k lưỡng trước khi quyết đnh mua đàn piano đin giá r đ đm bo bn chn được mt cây đàn phù hp vi nhu cu và ngân sách ca mình.

6. KINH NGHIỆM MUA ĐÀN PIANO GIÁ RẺ CHO NGƯỜI MỚI HỌC

Khi mua đàn piano đin giá r cho người mi hc, có vài kinh nghim sau đây có th giúp bn:

 • Tìm hiu k v các thương hiu đàn piano uy tín và ph biến trên th trường.
 • Đc k thông s k thut và tính năng ca tng mu đàn trước khi quyết đnh mua.
 • Tham kho ý kiến t người chơi đàn có kinh nghim hoc đc các đánh giá trc tuyến đ có cái nhìn tng quan v sn phm.
 • Nếu có th, hãy đến ca hàng đ th nghim trc tiếp trước khi mua đ đm bo bn chn được cây đàn phn ánh đúng nhu cu ca mình.

Bng vic áp dng nhng kinh nghim trên, bn s có cơ hi chn được mt cây đàn piano đin giá r tt nht cho vic hc tp và thc hành ca mình.

7. LỰA CHỌN ĐÀN PIANO ĐIỆN GIÁ RẺ NHỎ GỌN PHÙ HỢP VỚI KHÔNG GIAN HẠN CH

Nếu bn đang sng trong căn h nh hoc có không gian hn chế, vic chn mua mt cây đàn piano đin giá r nh gn là la chn phù hp. Dưới đây là mt s mu đàn piano đin nh gn dành cho không gian hn chế:

 • Casio Privia PX-S1000: Vi thiết kế siêu mng và nh, đây là mt la chn tt cho không gian nh.

 • Yamaha P-121: Vi kích thước nh gn nhưng vn gi được cht lượng âm thanh tt.

 • Korg LP-380: Thiết kế sang trng và đp mt, phím có cm ng như đàn piano tht.

Vic chn mua mt cây đàn piano đin giá r nh gn không ch giúp bn tiết kim không gian mà còn đm bo bn có th thc hành mi lúc mi nơi mt cách thun tin.

8. MUA ĐÀN PIANO ĐIỆN GIÁ RẺ CHO NGƯỜI MỚI HỌC Ở ĐÂU?

Bn đang tìm kiếm mt cây đàn piano đin giá r cho người mi hc? Anton Music là đa ch hoàn ho dành cho bn! Chúng tôi cung cp đy đ các loi đàn piano đin giá r vi nhiu tính năng và mc giá khác nhau đ đáp ng mi nhu cu và ngân sách.

8.1 Ti sao nên mua đàn piano đin giá r cho người mi hc ti Anton Music?

 • Giá c cnh tranh: Chúng tôi cung cp giá tt nht cho đàn piano đin giá r trên th trường.

 • Chn la đa dng: Chúng tôi có đy đ các loi đàn piano đin giá r t các thương hiu uy tín như Yamaha, Roland, Casio, Kawai,... vi nhiu tính năng và mc giá khác nhau đ bn la chn.

 • Chuyên gia am hiu: Đi ngũ nhân viên am hiu ca chúng tôi s giúp bn tìm được cây đàn piano đin phù hp nht vi nhu cu và trình đ ca mình.

 • Dch v khách hàng tuyt vi: Chúng tôi cam kết cung cp dch v khách hàng xut sc cho tt c khách hàng ca mình.

 • Bo hành chính hãng: Tt c các đàn piano đin giá r ca chúng tôi đu được bo hành chính hãng ca nhà sn xut.

8.2. Ngoài ra, Anton Music còn cung cp nhiu dch v khác

 • Giao hàng min phí: Chúng tôi giao hàng min phí đàn piano đin giá r đến mi nơi ti Vit Nam.

 • Lp đt min phí: Chúng tôi s lp đt min phí đàn piano đin giá r ca bn ti nhà ca bn.

 • Chính sách đi tr linh hot: Chúng tôi có chính sách đi tr linh hot đ đm bo bn hoàn toàn hài lòng vi cây đàn piano đin ca mình.

CA HÀNG NHC C ANTON MUSIC

9. NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG ĐÀN PIANO ĐIỆN GIÁ RẺ CHO NGƯỜI MỚI HỌC

Khi s dng đàn piano đin giá r cho người mi hc, bn cn lưu ý mt s điu sau:

 • Bo qun đàn piano: Tránh đt đàn nơi có ánh nng trc tiếp, m ướt hoc nhit đ cao đ đm bo đàn luôn hot đng tt.
 • V sinh đnh k: Hãy lau chùi b mt phím và thân đàn bng vi mm đ loi b bi bn và du m.
 • Điu chnh đàn đnh k: Nếu cm thy phím đàn bt đu cng hoc không nhy, hãy mang đàn đến ca hàng đ điu chnh.
 • S dng ph kin bo v: Đ bo v đàn khi va đp và hng hóc, hãy s dng bao đàn và che phím khi không s dng.

Bng vic chăm sóc và bo qun đúng cách, cây đàn piano đin giá r ca bn s luôn hot đng tt và kéo dài tui th s dng.

10. KT LUẬN

Trên đây là nhng thông tin hu ích v vic la chn mu đàn piano phù hp vi nhu cu và ngân sách ca bn. Vic chn mua mt cây đàn piano đin giá r phù hp cho người mi hc không ch giúp bn tiết kim chi phí mà còn đm bo bn có tri nghim hc tp âm nhc tt nht.

Hãy tham kho k thông tin và đánh giá trước khi quyết đnh mua đàn piano đin giá r đ đm bo bn chn được cây đàn phn ánh đúng nhu cu và mong mun ca mình. Chúc bn tìm được cây đàn piano đin giá r tt nht và có nhng gi hc tp âm nhc thú v!


NHẠC CỤ ANTON MUSIC

Địa chỉ: 33 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, HCM

Hotline: 0943.633.281 - 0963.166.283

Zalo: 0943.633.281 (Mr. Lê Anh)

Tiktok: Nhc c Anton Music

Youtube: ANTON MUSIC


(*) Xem thêm

Bình luận
 • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng